# I marken

Få styr på vandet

Uanset formålet

Vand kan findes mange steder – nogle steder er det ønsket, andre er det ikke. Uanset om du vil have rådgivning om vand i en nyanlagt sø, vand, der ikke kan afledes fra marken, vand, der skal bruges til at vande afgrøder med, eller drikkevand, der skal beskyttes mod nedsivning af uønskede stoffer, har vi i Velas erfaringen og kompetencerne til at finde den bedst mulige løsning for dig.

Vi kender myndighedernes tilgang til emnet og kan derfor rådgive, så vi i fællesskab finder en holdbar løsning.

Vi rådgiver blandt andet om:

Vandløb
Dræn
Grundvand
Vandboringer og indvindingstilladelser
Drikkevand
BNBO (BoringsNært BeskyttelsesOmråde)

Går du eksempelvis med ønsket om at etablere din egen boring, kan du få rådgivning hos os, ligesom vi kan hjælpe med dig med konsekvenserne, hvis du er omfattet af en ny kommunal indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Find vores rådgivning her

Eja Lund
Ekspert m/ speciale i Klima og Vandmiljø

Eja Lund er chefkonsulent i Miljø og Natur og er optaget af at få samfundets ønsker om bæredygtighed omsat til forretningsmuligheder.

2518 5677
Se flere medarbejdere indenfor Natur
Eja Lund