# I marken

Landbrug i forening med naturen

# Natur

Det kan vi

Vand

I Velas kan vi rådgive dig om alt det, der relaterer sig til vand på en bedrift – uanset om du eksempelvis vil anlægge sø, eller du vil beskytte dit grundvand.

Læs mere

Natur og jagt

Velas’ Naturteam kan rådgive om naturpleje på din bedrift, ligesom de kan give dig viden om naturbeskyttelse, vildtpleje og jagt. 

Læs mere

Ejler Petersen
Afdelingschef, Natur og Planteavl

Ejler Petersen er afdelingschef i Planteavl og Natur.

2343 7126
Se flere medarbejdere indenfor Natur

Sådan kan vi rådgive inden for natur og miljø