Forside / Rådgivning / I marken / Natur / Lavbundsjorde og vådområder

# Natur & Miljø

Få råd om lavbundsjorde og vådområder

Et effektivt redskab

Lavbundsjorde spiller en nøglerolle i reduktionen af klimagasser fra landbruget. Når lavbundsarealer drænes og dyrkes, omdannes kulstof til CO2, og derfor er udtagning af lavbundsjorde et effektivt redskab i klimakampen, da de repræsenterer en stor del af landbrugets samlede udledning af klimagasser.

I forbindelse med vådområde- og lavbundsprojekter kan Velas hjælpe dig med at træffe de vigtige – og rigtige – beslutninger, når du skal beslutte, om dine jorde kan indgå i et vådområde- eller lavbundsprojekt.

Velas kan også være med til at udrede skatteforhold og vurdere ejendomsværdi i forbindelse med sådanne projekter.

Efterfølgende kan Velas også være behjælpelig med at søge 20-årig fastholdelse og øvrige aftaler vedrørende at være lodsejer i et vådområde.

Velas har også erfaringer i at foretage de ejendomsmæssige forundersøgelser forud for etablering af et vådområde- eller lavbundsprojekt.

Samtidig kan vores oplandskonsulenter også rådgive, hvis du ønsker at finde den rigtige placering af et minivådområde, ligesom vi kan hjælpe dig gennem al papirarbejdet gratis.

Få ny viden her

Når du ændrer anvendelsen af ejendommens kulstofholdige landbrugsjorde, vil det påvirke dit klimaregnskab positivt. Det kan du læse mere om i dokumentet herunder. 

 

Er du nysgerrig på, hvilke muligheder du har på din bedrift? Hent dokumentet herunder, hvor du kan blive klogere på netop det.

Eja Lund
Ekspert m/ speciale i Klima og Vandmiljø

Eja Lund er chefkonsulent i Miljø og Natur og er optaget af at få samfundets ønsker om bæredygtighed omsat til forretningsmuligheder.

2518 5677
Se flere medarbejdere indenfor Natur
Eja Lund

Find vores rådgivning her