Forside / Viden / Vildtvenlige striber giver liv i marken

Vildtvenlige striber giver liv i marken

Mange af agerlandets dyr vil nyde godt at smalle striber med vildtvenlige frøblandinger. Selv et lille areal gør en forskel, og dyrene skal nok finde frem til dem.

”Jagtbart vildt som agerhøns, fasaner, harer, råvildt og kronvildt har selvfølgelig glæde af vildtstriber. Men dyr og fugle knyttet til agerlandet i forvejen, vil også have glæde af dem. ” Det fortæller jagt- og naturplejekonsulent ved Velas, Hanne Juncher Fris.

En vildtstribe på bare 50 meter er et fint levested til et agerhønsepar. Fordi de er meget territoriehævdende, vil de holde sig i nærheden af området og forsvare det overfor andre agerhøns. Og det er konsulentens erfaring, at vildtet nok skal finde områderne.

Levesteder og føde

Blandingerne skal sammensættes ud fra, hvilke dyr du vil tilgodese. ”Er det fuglevildt skal du sørge for at have nogen arter, der kaster frø af sig helt nede ved jorden. Men du skal også have noget, der skærmer overfor rovfugle, ”påpeger konsulenten.

Ønsker du at gøre noget godt for hjortevildtet, skal der i stedet laves mere saftigt foder med mere struktur. Her kan stubturnips være en mulighed. Enkelte blandinger indeholder lidt af det hele.

Ifølge Hanne Juncher Fris bør man etablere vildtstriber både i foråret og om efteråret. De striber du kan etablere nu, yder dækning for rovfugle i løbet af sommeren og mad til efteråret. Efterårssåede blandinger kaster frø til høns og kyllinger i det tidlige forår samt grøntføde til hjortevildt.

”Der er masser af føde henover sommeren. Det er ikke der de har brug for det, ” fastslår konsulenten.

Langs ledelinjer

”I forhold til vildtet er det bedst at lægge sine tiltag i forbindelse med naturlige ledelinjer i terrænet, ” fortæller konsulenten.

Vildtet lever i overgangene imellem de forskellige typer vegetation og kantbiotoper. Jo kortere en agerhøne skal gå imellem dækning, føde og tørremuligheder, jo mindre er den blottet overfor rovdyr. Hvis man etablerer en barjordsstribe og kortklippet græs i forbindelse med vildtstriben, tilgodeser man alle dyrets behov.

For at opnå den bedste etablering bør man pløje, harve eller fræse striben når jorden er tjenlig. Men du skal ikke så striben til samtidig med kornmarkerne. Hold ukrudtet nede ved sprøjtning eller harvning indtil slutningen af maj. I den varme jord konkurrerer vildtblandingerne bedre med græs og andet ukrudt.

Hanne Juncher Fris
Kundeansvarlig m/speciale Jagt & Natur

Hanne Juncher Fris er jagt- og naturrådgiver med ekspertise indenfor jagt, natur, tilskud og biodiversitet i kobling til planteavl og strategi.

3036 4741
Se flere medarbejdere indenfor Natur