Forside / Viden / Vil du spare penge og ressourcer? Sørg for at fastholde dine medarbejdere

Vil du spare penge og ressourcer? Sørg for at fastholde dine medarbejdere

Når der starter ny medarbejder på bedriften, har det stor betydning, at man som leder sørger for at klæde vedkommende ordentligt på i det nye job. Ellers kan det hurtigt ende i et brud

Når man ansætter en ny medarbejder i sin virksomhed, er det vigtigt med en klar oplæringsplan, som giver overblik og struktur for både dig og din nye medarbejder, lyder rådet fra Inger-Marie Antonsen, som er kvægrådgiver i Velas med speciale i LEAN og arbejdsplanlægning.

De fleste er klar over, at det både er ressourcekrævende og dyrt at skulle ansætte nye medarbejdere, da der går et stykke tid, før de er på ”omgangshøjde” i forhold til mere rutineret personale.

Derfor bør man gøre sig umage for at vedligeholde sine medarbejderes motivation, så de gerne vil blive.

– Hvis man skal give en god medarbejder lyst til at blive i en virksomhed, er det vigtigt, at man som leder viser interesse for personen. ”Hvordan går det for tiden? Hvordan går det med børnene/kæresten/hunden? Er der noget her, du synes fungerer godt eller skidt?”. Stil den slags spørgsmål, siger Inger-Marie Antonsen.

Ifølge hende er det vigtigt, at man tør se sig selv udefra.

– Det kan være udfordrende at skulle stille sig selv og sin ledelsesstil på spidsen under diverse samtaler med medarbejderne, men der er en positiv udvikling i både kompetencer og social adfærd i det at kommunikere – både for dig som leder og dine ansatte, fortæller hun.

Lav en plan

Inger-Marie Antonsen anbefaler, at man får lavet en klar oplæringsplan med det formål, at både lederen og medarbejderen ved præcis, hvad den nyansatte skal i den første tid.

– I oplæringsplanen kan man blandt andet fastsætte en ansvarlig for oplæring i bestemte opgaver, samt normtiden for opgavens udførelse, når medarbejderen har færdiggjort sin oplæring. Derudover kan det være en god idé at fastsætte en kvalitet af udførslen af opgaven, så den nye medarbejder ved, hvornår det er gjort korrekt, siger hun.

Samtidig er det afgørende, at man som leder arbejder på at integrere den nye medarbejder i fællesskabet, så vedkommende hurtigt føler sig som en del af et team.

– Det kan for eksempel gøres med et velkomstarrangement over en kop kaffe, hvor de øvrige ansatte præsenterer sig selv, og hvor den nye kan fortælle om sig selv, siger hun.

Noget af det vigtigste ved en oplæringsplan er ifølge Inger-Marie Antonsen, at man som leder sørger for at følge op på den.

– Fastsæt en dato for opfølgning af planen, og snak her med medarbejderen om, hvordan den første tid er gået, og om der er noget, som den ansatte stadig ikke er tryg ved at udføre selv. Man må gerne som leder stille krav til, hvornår en opgave burde kunne udføres selv af den nyansatte og i den rette kvalitet. Men det er vigtigt, at man tager hensyn til, at der kan være udfordringer undervejs, hvorfor man bør lade tiden være en smule fleksibel, understreger hun.

Tal til deres motivation

Sørger man som leder for at tage medarbejderne med på råd, vil man ofte mærke, at de i højere grad føler sig mere knyttet til virksomheden og arbejdsopgaverne.

– Det kan være, at medarbejderne har gode idéer til mulige investeringer, som kan lette arbejdet eller forbedre produktet. Viser du som leder, at du gerne vil høre, hvad dine ansatte har at byde ind med, signalerer du, at de tager dem alvorligt, siger Inger-Marie Antonsen.

En metode kan være at indkalde til et ugentligt møde, hvor der gennemgås ugens særlige opgaver, og hvor de ansatte har mulighed for at stille spørgsmål og komme med idéer til nye tiltag eller ændringer i arbejdsrutiner.

– Lad de ansatte gøre det, de er gode til. Det er generelt bedre for medarbejderes motivation at fokusere på de gode ting, som de ansatte kan og udfører godt, frem for de ting, som den ansatte ikke er lige så god til, siger Inger-Marie Antonsen.

3 tips til en god ledelsesstil

Organisering
  • Oversigt over ansvarsområder og opgaver, samt rækkefølgen af dagens opgaver.
  • Hvad forventes udført ved hver opgave og i hvilken kvalitet?
  • Uddel oplæringsopgaver til de ansatte, som er gode til at lære de korrekte vaner fra sig.
  • Hvem kan den ansatte spørge om hjælp til hvilke opgaver? Lav en liste.
Samarbejde
  • Forventningsafstem opgaver. Sørg for, at I arbejder i samme retning i stedet for hver sin vej.
  • Tilpas din ledelsesstil til hver enkelt ansattes kompetenceniveau og indlæringsstil.
  • Interesser dig for dine ansatte og det sociale fællesskab på arbejdspladsen.
Samtale
  • Hvordan har dine ansatte det i dag?
  • Er der noget, du kan gøre for dine ansatte for at lette deres dag?
  • Hvilke visioner og ønsker har de ansatte for deres arbejdsliv hos dig?
Inger-Marie Antonsen
Kvægrådgiver

Inger-Marie Antonsen er LEAN-certificeret kvæg- og arbejdsmiljørådgiver med speciale i APV og arbejdsplanlægning.

63407162
2423 2544
Se flere medarbejdere indenfor Kvæg