Forside / Viden / Store og gode muligheder for vildtvenlige tiltag på landbrugs- og brakarealer –jæger pas på!

Store og gode muligheder for vildtvenlige tiltag på landbrugs- og brakarealer –jæger pas på!

Der er store muligheder for at lave flere og spændende vildtvenlige tiltag til gavn for biodiversitet på både omdrifts- og braklagte arealer. Braklagte arealer, er arealer som i en periode er taget ud af den landbrugsmæssige produktion.

”Det er muligt at lave mange forskellige vildtvenlige tiltag på dyrkede og braklagte arealer. Tiltagene er attraktive at etablere, da de kan kombineres med det EU-tilskud som resten af marken modtager. På den måde koster tiltagene ikke noget”. Det fortæller Jagt- og Naturkonsulent hos Velas, Hanne Juncher Fris.

10x10x10 reglen

For tiltag på dyrkede arealer gælder 10x10x10-reglen! Det betyder, at du kan lave tiltag på op til:

  • 10% af markens samlede dyrkede areal.
  • Tiltagene må tilsammen være 10m. brede
  • Og anlægges flere tiltag ved siden af hinanden, skal der som minimum være 10 m. imellem hvert tiltag.

Kilde: Landbrugsstyrelsens faktaark

Det er muligt at vælge imellem flere vildtvenlige tiltag, som tilgodeser både vildtets- og insekters levevilkår i det åbne land. Der kan etableres:

  • Barjordsstribe
  • Vildtstribe
  • Slået græsstribe
  • Lærkeplet
  • Insektvold

Hanne Juncher Fris forsætter: ”Med vildt- og bivenlige tiltag på de dyrkede arealer, kan du skabe og sikre vigtige levesteder for agerlandets vilde dyr og insekter og dermed styrke biodiversiteten og dermed jagten på din ejendom.

Vildtvenlige tiltag har dog ingen n-norm.

Jæger – pas på!

Jagt- og Naturkonsulenten løfter dog pegefingeren; ”Det er meget vigtigt at kende status på det areal, du vil etablere vildttiltag på, inden du går i gang. Det er nemlig ikke alle arealer det er tilladt at etablere vildttiltag på”. Konsulenten forklarer, at det kan være svært at se når man står i marken, om et areal med eksempelvis græs er i omdrift, braklagt eller permanent græs. Måske arealet er beskyttet natur, eller måske det er underlagt helt andre krav. Hvis man som jæger ikke kender disse udpegninger og regler kan man let komme til at gøre noget forkert, som kan give landmanden store økonomiske sanktioner for hele hans ejendom.

”Screening af arealet og tæt kontakt med jagtudlejer, er derfor nødvendigt og en helt klar fast procedure, inden vildttagene igangsættes i det åbne dyrkede land”, slutter Jagt-og Naturkonsulent ved Velas, Hanne Juncher Fris.

Hanne Juncher Fris
Kundeansvarlig m/speciale Jagt & Natur

Hanne Juncher Fris er jagt- og naturrådgiver med ekspertise indenfor jagt, natur, tilskud og biodiversitet i kobling til planteavl og strategi.

3036 4741
Se flere medarbejdere indenfor Natur