Forside / Viden / Sørger du for at opdatere din gødningsplan? – Forholdene kan ændre sig meget undervejs

Sørger du for at opdatere din gødningsplan? – Forholdene kan ændre sig meget undervejs

Fra du får lavet din gødningsplan, til den sidste gødning er bragt ud, går der typisk lang tid. Undervejs kan forholdene ændre sig markant, og derfor bør din plan kunne ændres undervejs

Når du har fået lavet en gødningsplan, er det vigtigt, at du husker på, at betingelserne kan ændre sig undervejs.

For typisk går der ganske lang tid, fra du får lavet gødningsplanen, til du er færdig med at gøde.

– Der kan ske rigtig mange ting i den periode, som har stor betydning for afgrødens optimale gødningstilførsel, siger Bent Halkjær Hedegaard, afdelingsleder for planteavl i Velas.

Sen gødskning giver flere muligheder

Han fremhæver blandt andet, at mængden af nedbør og svingende temperaturer hen over vinteren vil have stor indflydelse.

– Det påvirker den mineraliserbare kvælstofpulje, og desuden påvirker vækstbetingelserne gennem foråret det potentielle udbytte og dermed også det potentielle forsyningsbehov, siger Bent Halkjær Hedegaard.

Endeligt vil vejrforholdene i de dage, hvor du kører husdyrgødning ud, også have betydning for effekten af næringsstofferne i gødningen.

– Det bør give anledning til at ændre gødningsplanen undervejs. Jo senere, du kan udføre den afsluttende gødskning, jo flere af de forhold, der påvirker behovet, kan du nå at tage højde for, understreger afdelingslederen.

Derfor anbefaler han, at du gør brug af en dynamisk gødningsplan, som netop giver mulighed for en afsluttende gødskning et stykke ind i vækstsæsonen, og som kan revideres, før du kører gødning ud.

Kend dit N

En af forudsætningerne for at kunne arbejde dynamisk med gødningsplaner er, at du kender det reelle indhold af kvælstof (N) i gyllen.

– Kun ved at kende, hvad marken reelt tilføres af næringsstoffer i husdyrgødning, er det muligt at optimere og finpudse gødningsplanen, siger Bent Halkjær Hedegaard.

– Når du skal finjustere gødningsplanen gennem vækstperioden, findes der flere it-værktøjer, der med fordel kan anvendes for at optimere din gødningsplanen, og det er slet ikke nødvendigt at være specielt it-kyndig for at kunne bruge dem, siger han videre.  

Bent Halkjær Hedegaard
Afdelingschef, Planteavl

Bent H. Hedegaard er afdelingsleder for planteavl i Viborg.

2062 1283
Se flere medarbejdere indenfor Planteavl