Forside / Viden / Søg tilskud til urørt skov og planter til vildt

Søg tilskud til urørt skov og planter til vildt

Det er muligt at søge tilskud til privat urørt skov og til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr

Det er nu muligt at søge tilskud til privat urørt skov for at fremme og bevare biodiversiteten i private skove.

For at komme i betragtning til tilskuddet skal skoven bestå af hjemmehørende og gamle træer, og skoven skal være mindst 1ha. En del af arealet skal enten være beliggende i Natura2000-skovnatur eller have en HNV-værdi på 8 eller derover.

Tilskuddet ligger typisk på fra 90.000-150.000 kr./ha. afhængig af træsammensætning.

Med tilskuddet forpligter du dig, bl.a. til:

  • Ikke at foretage nogen form for skovdrift på arealet. Altså ingen tilførsel af pesticider, gødning eller jordbehandling på arealet.
  • Ikke at udsætte eller fodre vildt, du må dog fortsat gå på jagt
  • Ikke at fælde og fjerne levende eller døde træer
  • Tinglysning af ovenstående

Ansøgningsrunden er åben fra den 4. april til og med den 15. juni 2022.

Planter til vildt

For at gavne og fremme vildtet og dets levevilkår på din ejendom, yder Naturstyrelsen tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land. Tilskuddet er på 75% af planteprisen. Beløbet er skattepligtigt.

Bor man i kommuner, hvor beplantning kan tilgodese hasselmus og birkemus, kan der søges forhøjet tilskud på 90% af planteprisen, hvis særlige krav til beplantningen opfyldes.

Ansøgningsfrist er den 30. april til efterårsplantning og den 31. oktober til forårsplantning i 2023.

Kontakt jagt- og naturplejekonsulent, Hanne Juncher Fris for at få hjælp til at få lagt den rigtige plan for dine tilskud.

Hanne Juncher Fris
Kundeansvarlig m/speciale Jagt & Natur

Hanne Juncher Fris er jagt- og naturrådgiver med ekspertise indenfor jagt, natur, tilskud og biodiversitet i kobling til planteavl og strategi.

3036 4741
Se flere medarbejdere indenfor Natur