Forside / Viden / Rådgivere: Forbered dig til en tid uden strøm på bedriften

Rådgivere: Forbered dig til en tid uden strøm på bedriften

Som husdyrproducent er man udsat, hvis strømmen bliver afbrudt. Både kvæg- og svinekonsulenter hos Velas anbefaler, at man har en klar plan, hvis man skal holde produktionen kørende i perioder uden strøm fra elnettet.

Regeringen har flere gange nævnt risikoen for, at der bliver lukket for strømmen i perioder i løbet af de næste måneder.

De danske husdyrproducenter står dog i en usædvanligt svær situation, hvis det sker, og derfor er det essentielt, at man har lagt en klar plan for det scenarie, lyder det fra svinekonsulent Rie Krukow og Mie Riis, kvægkonsulent i Velas.

”Et strømsvigt kan føre til uheld og store tab på bedriften, og derfor er det meget vigtigt, at man har helt styr på procedurerne, hvis man pludselig står uden strøm”, lyder det samstemmigt fra de to.

Sådan rammer det kvægejendomme

Konsulenterne anbefaler for det første, at man læser sine forsikringsbetingelser godt igennem. Alternativt kan man kontakte sin forsikring, så man som svine- eller mælkeproducent ved, hvordan man er dækket, hvis der kommer en skade som følge af manglende strømforsyning.

”Og så er det naturligvis vigtigt, at man forholder sig aktivt til de krav, der står i betingelserne. Ellers kan man jo risikere at stå uden dækning”, siger Mie Riis, der påpeger, at manglende strømforsyning på kvægejendommene mindst vil kunne gå ud over malkningen, nedkølingen af mælken, pasteuriseringen samt blanding af foder og udfodring.

”Samlet set er det jo en meget stor del af produktionen, der bliver ramt, hvis man står uden strøm. Det kan være katastrofalt i den tid, det står på”, siger hun og påpeger, at malkekvægsbesætninger har krav fra mejerierne om, at alle gårde enten skal have et nødstrømsanlæg eller en skriftlig troværdig plan for effektiv malkning i tilfælde af strømsvigt.

”Det kan indbefatte aftale om lån eller leje af nødstrømsgenerator, som kan tilsluttes inden for 6 timer fra strømafbrydelsens start eller en traktor- eller maskindrevet vakuumpumpe med nødvendigt tilbehør”, siger hun.

Få en nødstrømsgenerator

Uagtet om man har køer eller grise, anbefaler konsulenterne, at man som landmand får en nødstrømsgenerator af en passende størrelse. Den vil kunne sikre strøm under en strømafbrydelse.

”Den skal være nemt tilgængelig, og du skal gerne starte den jævnligt, så du ved, at den kan starte. Samtidig er det vigtigt, at medarbejderne er instrueret i, hvordan den tilsluttes og startes op samt hvilke installationer, der skal prioriteres, og hvilke der skal afbrydes”, siger svinekonsulent Rie Krukow og påpeger, at svinebesætninger skal have alarmanlæg på mekanisk ventilation, som alarmerer besætningsejer eller medarbejder, hvis der opstår fejl i de tekniske installationer.

Der skal desuden være nødopluk på vinduer/døre/ventilationsklapper i staldene, så der sikres indtag af frisk luft, hvis ventilationen ikke fungerer.

”Vores anbefaling er derfor, at landmændene – og især svineproducenterne – får gennemgået deres alarmanlæg, hvis ikke det er gjort for nylig, så de er helt sikre på, at det fungerer”, afslutter Rie Krukow.

Rie Krukow
Kundeansvarlig

Rie Krukow er griserådgiver med fokus på tværfaglighed mellem griseproduktion og produktionsøkonomi.

2462 0113
Se flere medarbejdere indenfor Gris