Forside / Viden / Planteavlskonsulent: Udnyt gyllen optimalt og spar en årsløn

Planteavlskonsulent: Udnyt gyllen optimalt og spar en årsløn

Til arrangementet Guldkorn til Marken giver Velas’ planteavlskonsulenter og eksterne eksperter over tre dage konkrete råd til at optimere markdriften. Det inkluderer bl.a. konkrete værktøjer til at passe på gyllens næringsstoffer.

Gennem de sidste måneder er prisen på handelsgødning eksploderet og har nået historiske højder. Det betyder, at gevinsten ved at udnytte sin husdyrgødning optimalt aldrig har været større end nu.

”Landmændenes gylle er med et blevet meget mere værd, end den nogensinde har været før. Derfor er det vigtigt, at de bruger den til fulde. Ved at anvende husdyrgødning uden omtanke kan man nemt komme til at overgødske med 20-30 kg N per hektar, hvilket med de nuværende priser vil beløbe sig til 350 kr. Og er man en større planteavler med 1.000 hektar, så kan det jo potentielt betyde, at man spilder en hel årsløn i løbet af en sæson”, siger Daniel Damhus, planteavlskonsulent i Velas.

Netop hvordan man udnytter gyllen fuldt ud vil Daniel Damhus holde et større oplæg om og give nogle konkrete værktøjer til på det årlige arrangement Guldkorn til Marken, som Velas afholder tre gange i løbet af januar på både Fyn og i Jylland.

Her vil deltagerne i løbet af tre dage få konkrete redskaber til at dygtiggøre sig inden for styring af planteavlen, og der er stort fokus på den bedst mulige indtjening. Deltagerne vil løbende blive opfordret til at overveje nye tiltag på deres egen bedrift, ligesom de vil blive taget med på udflugt.

På dagene vil deltagerne bl.a. få en indkøring i at øge værdien af halm, fokus på proteinafgrøder til human ernæring, fremtiden for glyfosat, bekæmpelse af ukrudt og ikke mindst optimeret brug af gylle.

Husk analyser

For at få mest ud af gyllen peger Daniel Damhus på, at man først og fremmest skal have en klar idé om, hvor meget man har kørt ud, og hvilke næringsstoffer der er i gyllen. Her er udgangspunktet, at man jævnligt får lavet gylleanalyser for at kortlægge det nøjagtige indhold af sin gylle.

Resultaterne plottes herefter ind i MarkOnline, som bruges til at holde styr på lagrene. Herefter kan gyllen registreres i FarmTracking, efterhånden som den udbringes.

”Når man ved, hvad man har kørt ud af gylle, så undgår man at overgødske med den voldsomt dyre handelsgødning. Derimod kan man dosere præcis det, markerne mangler. Det er ikke et svært system at bruge, og det tager ikke lang tid – man skal bare lige vide, hvad man skal gøre. Det får man konkrete værktøjer til på dagen”, siger planteavlskonsulenten.

Fra 1 til 10 gylletanke

Han peger på, at der i MarkOnline er lavet en ny opbygning, hvor man kan styre sit gyllelager. Her er der mulighed for at have et overblik over samtlige af landmandens gylletanke og ikke mindst mængden af næringsstoffer i hver enkelt tank.

”Det er jo noget helt andet end tidligere, hvor man typisk bare har haft en enkelt beholder angivet i MarkOnline. Ved at bruge det mere smart, så får man nu et præcist indblik i, hvor meget man har, og hvad men reelt set tildeler den enkelte mark”, siger Daniel Damhus.

”Har man tidligere bare regnet et gennemsnitsindhold af eksempelvis 10 gylletanke, så har man både over- og underestimeret næringsstofferne i marken. Og det betyder jo, at man enten har givet for meget eller for lidt. Og begge dele koster jo – enten i spildte næringsstoffer eller i tabte udbytter”, siger han.

Daniel Damhus
Planteavlsrådgiver

Daniel Damhus er planteavlskonsulent med særligt fokus på, at markbruget bliver den bedst mulige forretning for landmanden.

2210 2881
Se flere medarbejdere indenfor Planteavl