Forside / Viden / Over 200.000 kr. i årlig gevinst: Sæt turbo på klimastalden med nyt koncept

Over 200.000 kr. i årlig gevinst: Sæt turbo på klimastalden med nyt koncept

Smågrisenes produktivitet har været overset i den daglige drift, ligesom deres foderforbrug stort set ikke har flyttet sig til det bedre. Og det er en dyr fejl, lyder det fra svinekonsulent i Velas, Jonas Bøge Breinholt. ”Med de rigtige værktøjer kan man med 600 søer hente 220.000 kr. ekstra om året”, fortæller han

I løbet af de seneste ni år er den daglige tilvækst hos smågrisene kun 24 gram bedre det bedste år i forhold til det dårligste år i forhold til landsgennemsnittet. Tilsvarende er et slagtesvin i perioden vokset 155 gram fra det bedste til det dårligste år.

”Det er et udtryk for, at avlsfremgangen hos smågrisene slet ikke er slået igennem på samme måde som hos slagtesvinene. Der er ingen tvivl om, at klimastalden har været et overset emne i de senere år, og fokus har ligget hos soholdet og slagtesvinene. Men der er rigtig meget at hente her, som falder direkte ned på bundlinjen”, fortæller Jonas Bøge Breinholt, der er svinekonsulent i Velas.

Han understreger, at en øget daglige tilvækst hos smågrisene ikke giver et direkte afkast på bundlinjen, men det gør derimod, at staldene hurtigere bliver tomme og dermed klar til vask, ligesom det sikrer en høj afgangsvægt.

Det største – og absolut mest bekostelige – problem ligger i, at foderforbruget stort set ikke har rykket sig i løbet af ni år. Her er der kun sket en forbedring på -0,09 FEsv pr. kg tilvækst.

Og det er her, der kan tjenes mange penge, fortæller han.

”Hvis man får styr på sin management, forbedrer sin fodring og mindsker antallet af døde grise, så vurderer vi, at en gennemsnitlig soholder med 600 søer kan få en årlig gevinst på omkring 220.000 kr. Har man flere søer, ja så stiger gevinsten tilsvarende”, siger Jonas Bøge Breinholt.

Vil fordoble fremgangen i tilvækst

For at sætte fokus på vigtigheden af klimastalden har Velas lavet et større projekt målrettet smågrisene, som skal føres ud i livet hos den enkelte landmand. Projektet er konceptrådgivning, hvor landmanden får et komplet forløb i hånden med udførlig instruktion i alt fra medarbejdere, pasning i stalden, fodring og staldindretning.

”Det er et 100-dages projekt, hvor man i bund og grund skal gøre, som man har gjort hidtil, men vi går ind og retter til på de enkelte områder. Det er typisk små ting, der skal ændres, og vi tror helt og holdent på, at vi kan flytte mere end 50 gram på daglig tilvækst, ligesom vi kan sænke foderforbruget med 0,1 FEsv. Alene foderreduktionen giver en gevinst på 5 kr. per gris”, siger Jonas Bøge Breinholt og fortsætter:

”Det handler eksempelvis om, hvorvidt man giver det rigtige foder på det rigtige tidspunkt, og om man bruger for meget af det gode foder til for store grise og dermed fodrer grisen forkert og for dyrt.  Der er så mange små tandhjul at dreje på, som betyder rigtig meget”, siger han og peger på, at projektet gør den daglige pasning nemmere for medarbejderne, som også bliver vidne til forbedrede produktionsresultater.

Kontakt os for at høre mere og få et tilbud på at være med i projektet.

Jonas Bøge Breinholt
Rådgiver, Griseproduktion

Jonas Bøge Breinholt er en erfaren grise- og solcellekonsulent, der fokuserer på optimal drift af grisebesætninger og bæredygtig energi med solceller.

2098 3777
Se flere medarbejdere indenfor Svin