Forside / Viden / Nyt om BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO)

Nyt om BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO)

Der er nu kun knap halvandet år til at få lavet en frivillig aftale med dit vandværk, og det er en aftale, du bør prioritere ifølge Velas’ miljøkonsulenter.

”Vores erfaring er, at jo før du kommer på banen med dine BNBO-udfordringer, jo større er sandsynligheden for en god aftale, hvor du får fuld erstatning ”, fortæller chefkonsulent i Velas Miljø & Natur Eja Lund.

Velas er lige nu i gang med at kontakte berørte kunder, der med fordel kan lave en frivillig aftale med vandværket, så man sikrer sig, at aftalen er tilpasset den enkeltes situation samt lokale forhold.

Mange kommuner er kommet langt med at risikovurdere BNBO, og i løbet af efteråret vil flertallet være klar til at videregive vurderingerne til vandværkerne. Vandværket ejer boringen i det boringsnære beskyttelsesområde, og du kan indgå en frivillig aftale med vandværkerne frem til udgangen af 2022. Herefter kan det ende med et muligt nationalt forbud mod brug af pesticider i BNBO og dermed mangel på lokalt forankrede løsninger.

”Med en lokal frivillig aftale om beskyttelse af BNBO inden 2022 er du også sikret fuld erstatning. Det kan vi ikke være sikre på efter 2022”, fortæller Eja Lund.

Velas’ BNBO-team kan blandt andet hjælpe med at afklare dine muligheder med et BNBO på dine arealer, være bisidder ved et møde ved vandværket eller rådgive om indholdet i aftalen med vandværket.

”Vi har et team af BNBO-eksperter, der står klar til at besvare spørgsmål og være behjælpelige i den videre proces, så kontakt os endelig, hvis der er udpeget et BNBO på dine arealer”, slutter Eja Lund.

Eja Lund
Ekspert m/ speciale i Klima og Vandmiljø

Eja Lund er chefrådgiver i Miljø og Natur og er optaget af at få samfundets ønsker om bæredygtighed omsat til forretningsmuligheder.

2518 5677
Se flere medarbejdere indenfor Natur
Eja Lund