Forside / Viden / Nye regler for EU-tilskud: Få mindst 1900 kr. pr. hektar

Nye regler for EU-tilskud: Få mindst 1900 kr. pr. hektar

Selv jordbrugere med under 10 hektar er også berettiget til støtte fra EU på mindst 1900 kr. pr. hektar. Men komplicerede regler kan give anledning til grå hår, og fra årsskiftet blev reglerne ændret

Har du som ejer af et nedlagt landbrug, et hobbylandbrug eller lignende med under 10 hektar sørget for at få søgt om EU-tilskud? Det er vigtigt at få gjort, for selvom man blot har 2 hektar jord, kan man være berettiget til tusindvis af kroner i tilskud.

For mange indehavere af små landbrug vil det imidlertid være en kompliceret affære at søge om EU-tilskud og i det hele taget holde sig ajour med de nye regler.

– Det kræver mange lange aftener at sætte sig ind i reglerne fra EU, og i det hele taget at finde ud af, om man er berettiget til støtte, siger Ole Møller Hansen, som er afdelingsleder fra Planteavl i Velas Søften.

Ved årsskiftet trådte en ny EU-reform i kraft, som betyder, at betingelserne for at få EU-tilskud har ændret sig.

– Man må ikke gå glip af støtten, fordi man ikke er opmærksom på de nye regler, siger Ole Møller Hansen,

Nu skal man således have en vis mængde brak som en del af pakken for overhovedet at være berettiget til støtte, med mindre hele arealet er permanent græs. Samtidig betyder en række bio-ordninger, at man kan få mere i tilskud til arealer med grønne tiltag ꟷ for eksempel til marker med græs, der har ligget i en årrække.

Går glip af ekstra støtte

Når nye regler træder i kraft, er der særlig grund til at skærpe opmærksomheden, for det, som gav støtte sidste år, giver ikke nødvendigvis i dag.

– Hvis man såede sin jord til i efteråret, og et krav nu er, at man skal have brak, betyder det, at man kan blive ramt af en sanktion. Derfor kan det være, at man skal til at gøre noget andet, fordi betingelserne har ændret sig, siger Ole Møller Hansen.

Som udgangspunkt får man 1900 kr. pr. hektar i EU-tilskud, men man kan sagtens være berettiget til mere.

– Har man eksempelvis mere brak, end kravene tilsiger, kan man få mere i støtte fra EU, og det er derfor vigtigt, at man kender de nye regler, siger Ole Møller Hansen.

For at hjælpe jordbrugere med under 10 hektar med at få søgt de rigtige EU-tilskud, afholder Velas såkaldte EU-caféer i marts og april i Horsens, Vissenbjerg, Søften og Viborg, hvor jordbrugere med under 10 hektar kan få konsulenters hjælp til at udfylde og indsende ansøgninger til EU, når det gælder arealstøtte, støtte til pleje af græs- og naturarealer og til skovrejsning. Arrangementerne kræver ikke tilmelding – man skal blot møde op med sit MitID.

Ole Møller Hansen
Afdelingschef, Planteavl

Ole Møller Hansen er planteavlsrådgiver med fokus på salgsafgrøder.

3035 8680
Se flere medarbejdere indenfor Deltidslandbrug