Forside / Viden / Ny klimarådgiver skal hjælpe klimaet bedrift for bedrift

Ny klimarådgiver skal hjælpe klimaet bedrift for bedrift

Velas har ansat en klimarådgiver, der udelukkende skal arbejde med klimaforbedrende tiltag på landbrugsbedrifter landet over. Rådgiveren skal samarbejde med et stort klimateam bestående af fagspecialister inden for alle driftsgrene.

”Der er ingen tvivl om, at landmændene gerne vil gøre deres for at hjælpe klimaet, og de efterspørger selv løsninger, der kan gøre en forskel – både for deres egen bedrift og ikke mindst til gavn for klimaet”.

Ordene kommer fra Jeppe Albrektsen, der for nylig er blevet ansat som den første klimarådgiver i Velas. Her får han til opgave at informere om og implementere om de mange klimaforbedrende tiltag, de danske landmænd kan få gavn af ude på bedrifterne.

Derudover skal han koordinere indsatserne med Velas’ store klimateam bestående af fagspecialister inden for alle driftsgrene og samtidig sørge for implementeringen af tiltagene ude hos landmændene.

Velas har en klar mission om at blive den førende rådgivningsvirksomhed inden for klimarådgivning, og ansættelsen af Jeppe Albrektsen er et naturligt skridt i den retning.

Klimakatalog: Her er 20 konkrete tiltag

En del af arbejdet med klimarådgivning vil tage afsæt i et nyt klimakatalog med 20 konkrete tiltag, som Velas har udarbejdet. Tiltagene kan føres ud i livet ude på de enkelte bedrifter og omhandler alt fra overdækning til gyllebeholder til optimering af fodersammensætning og arbejdsrutiner. Nogle tiltag kan sættes i søen hos enkelte bedriftstyper, eksempelvis svine- eller mælkeproducenter, mens andre kan iværksættes uanset driftsgren.

Fælles for de 20 tiltag er, at de kan implementeres i den daglige drift ude på bedrifterne, og så giver de stort set allesammen både en klimamæssig gevinst, ligesom de giver et direkte afkast på landmandens bundlinje.

”Det er vigtigt for os, at løsningerne både skal være en hjælpende hånd for et bedre klima, ligesom det også skal være en god investering for landmanden.

Behov for nye løsninger

Ifølge den nye landbrugsaftale for klimaet skal landbruget reducere sin udledning med 55-65 pct. i forhold til 1990. Det svarer til, at landbruget fortsat skal reducere sin udledning et sted mellem 6,1-8 mio. tons Co2.

Ifølge Jeppe Albrektsen så kan man nå et stykke af vejen med de eksisterende løsninger.

”Der er lang vej til målet, men man kan nå et godt stykke med de virkemidler, der allerede eksisterer. Det svære bliver dog at implementere det hele. Og der er også behov for andre, stadigt ukendte løsninger. Det vigtigste er dog, at vi har en dialog om det, og at vi på en ordentlig måde fortæller landmanden, hvordan han kan optimere sin bedrift, så det også er til gavn for klimaet”, siger Jeppe Albrektsen og fortsætter:

”Vi har også en opgave i at italesætte de mange gode ting, landmændene allerede gør eller har planlagt, som hjælper klimaet. For der er mange ting”, siger han.