Forside / Viden / Ny Klima-lavbundsordning

Ny Klima-lavbundsordning

Der er kommet en ny ordning, som giver mulighed for at få tilskud til at udtage tørverige lavbundsjorde for at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser.

Flg. konsulenter vil rådgive vores kunder om dette:

  Sted   Konsulent   Mobil   Mail
  Randers, Viborg   Annemette Lyager Andersen
Ulla Plauborg
  29 99 57 03
29 99 57 26
  alp@velas.dk
ulp@velas.dk
  Horsens   Børge Olesen Nielsen   20 32 82 65   bon@velas.dk
  Vissenbjerg   Anne Sloth   23 21 31 91   asl@velas.dk

Første ansøgningsrunde løber til 15. april, men der kommer flere runder. Vi forventer bl.a., at der kommer en runde i efteråret 2021.
Kontakt din nærmeste konsulent for information om ordningen.

Det er tvivlsomt, at vi kan nå at gøre ret mange projekter klar til at blive søgt 15. april, men vi modtager alligevel meget gerne henvendelser for at afklare, om der er muligheder på den ønskede placering.

Krav for at søge:

  • Mindst 10 ha
  • Mindst 60 % af arealet skal være kulstofrig jord (kulstofindhold over 6%)
  • Ved realisering skal der være en CO2-reduktion på mindst 10 ton CO2/ha
  • Projektet skal være omkostningseffektivt (8.533 kr./ton CO2)

Der gives flg. tilskud:

  Nuværende anvendelse   Engangskompensation, kr./ha
  Omdrift med højværdiafgrøder   86.000,-
  Omdrift uden højværdiafgrøder   56.000,-
  Permanent græs   31.000,-
  Natur   4.500,-

Desuden dækkes udgifter til forundersøgelse og realisering af projektet. Miljøstyrelsen forventer, at det gennemsnitlige tilskud til afholdte udgifter og engangskompensation vil blive i alt 128.000 kr./ha