Forside / Viden / Miljøkonsulent: Med alt samlet ét sted, behøver du ikke at frygte Miljøtilsynet

Miljøkonsulent: Med alt samlet ét sted, behøver du ikke at frygte Miljøtilsynet

Efteråret nærmer sig med hastige skridt, og det betyder, at det er højtid for, at Miljøtilsynet kommer på besøg. Kan du fremvise, at du har indført Miljøledelse på dit IE-husdyrbrug?

I februar 2021 blev det et lovkrav, at hvis et husdyrbrug har flere end 750 årssøer, 2.000 stipladser til slagtesvin eller 40.000 stipladser til fjerkræ, så skal husdyrbruget leve op til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 7 ”Særregler for IE-brug”.

Samtidig er vores erfaringer, at mange landmænd finder det besværligt at overskue de konkrete dokumentationskrav. Vi har derfor udviklet et overskueligt værktøj til miljøarbejdet, der giver mulighed for at opnå både miljømæssige og driftøkonomiske fordele.

Sådan får du frigivet ressourcer til dét, du er god til

Ved at følge vores miljøledelsessystem sikres det, at lovkravene om den årlige afrapportering til kommunen nemt overholdes.

Landmændene står overfor at skulle jonglere mellem lovpligtige dokumentationskrav og at drive et landbrug, og derfor har vi udviklet et specialsyet abonnement på Miljøledelse, der har til hensigt at tage landmanden i hånden og gøre processen så nem at gå til som overhovedet muligt, lyder det fra miljøkonsulent Anne Kirkegaard. Ressourcer bliver dermed frigivet til, at landmanden kan fokusere på den del af forretningen, der for den enkelte skaber mest værdi.

Kom hele vejen rundt om Miljøledelsen

Nærmere bestemt kan miljøledelsessystemet samle; uddannelsesplaner for ansatte, logbøger for vedligehold og kontroller, beredskabsplan, fodringskrav, energieffektiv belysning og støvreduktion. Derudover hjælper dette også til at formulere og følge op på et selvvalgt indsatsområde, da der føres logbog med alle aspekterne indenfor de lovpligtige dokumentationskrav.

Vilkårene for miljøgodkendelsen bliver samlet i det samme miljøledelsesdokument, så det hele er samlet ét sted, vi agerer derfor tovholdere på hele processen og forsikrer dermed landmanden om, at al dokumentation er fremsendt rettidigt, uddyber miljøkonsulent Anne Kirkegaard.

Værdiskabelse i forhold til ESG-rapportering

Udover at opfylde lovkrav om den årlige afrapportering til kommunen, kan miljøledelsessystemet ligeledes bruges i forhold til at finde konkrete besparelser.

Systemet har også værdi i forhold til ESG-rapporteringen med hensyn til ”Governance”, som er ledelseselementet (G), og endelig kan det bidrage til, at der potentielt kan opnås en bedre miljørisikoscore hos kommunen.

Lad os samle papirarbejdet

Med vores årlige abonnement på Miljøledelse, påtager vi os at samle og udarbejde de lovpligtige dokumenter, samt at fremsende de rettidige til kommunen årligt.

Kontakt os hurtigst muligt, hvis vi skal hjælpe dig med at lette din arbejdsbyrde vedrørende Miljøledelse – så kan vi forsikre dig om, at der er styr på dine dokumenter rettidigt.

Anne Kirkegaard
Seniorrådgiver, Miljø

Anne Kirkegaard er faglig chefkonsulent med særligt fokus på miljørådgivning.

2963 4004
Se flere medarbejdere indenfor Natur