Forside / Viden / Markvandring i Odder

Markvandring i Odder

I samarbejde med SEGES og Nordic Seed har Velas Økologi anlagt en række forsøgsparceller af vårbyg og vårhvede hos Henrik og Anne Krutzfelt i Odder.

Det er nu blevet tid til en markvandring og en gennemgang af de resultater, der er opnået med sortudviklingen indtil nu.

Kom og hør om:

  • Forsøg med økologiske hestebønner og ærter til plantebaserede fødevarer, SEGES
  • Forsøg med gødningsstrategi, rækkeafstand og etablering af efterafgrøder i vårsæd, SEGES
  • Fremtidens sorter af vårbyg og vårhvede til økologisk landbrug, Nordic Seed, Økologisk Landsforening

For Velas Økologi er den fremtidige produktion af proteinafgrøder et absolut fokusområde. Forarbejdsningsselskabernes stigende efterspørgsel skal dækkes og særligt den animalske sektor med mejerierne i spidsen søger nationale løsninger.

“Vi skal dels understøtte det økologiske markeds behov, men for klimaets skyld skal det gerne ske samtidig med at vi  begrænser importen fra 3. lande” udtaler Peter Mejnertsen, afdelingschef i Velas Økologi.

På markvandringen orienteres om projektet ØKOSORT II, der er støttet af GUDP. Projektet er et samarbejde mellem Økologisk Landsforening, Agrologica og Nordic Seed. Nordic Seed’s del af projektet af udvikling af sorter af vårbyg, vårhvede og vinterhvede der er velegnede til økologisk dyrkning. Vi vil orientere om de resultaterne vi opnået med sortudviklingen indtil nu.

Endvidere vil vi orientere om anvendelsen af genomisk selektion til økologisk planteforædling samt orientering om de foreløbige resultater vi har fra droneflyvningen.

Til markvandringen deltager fra Nordic Seed genomisk forædler Pernille Merete Sarup og produktudvikler Hans Haldrup

Tid: 14. juni kl. 9.30 – 12.00

Sted: hos Anne og Henrik Kreutzfelt,
Dybvad, Gyllingvej 3, 8300 Odder

Det er gratis at deltage, men af hensyn til forplejning må du/I meget gerne tilmelde dig til Rikke Pedersen,

SEGES på mail: rikk@seges.dk eller telefon 87405056.

Peter Mejnertsen
Afdelingschef, Økologi

Peter Mejnertsen er afdelingschef for økologi det overordnede ansvar for den økologiske rådgivning.

2495 7486
Se flere medarbejdere indenfor Økologi