Forside / Viden / Mælkeproducenter henter nyttig viden i EDF-netværket

Mælkeproducenter henter nyttig viden i EDF-netværket

De danske mælkeproducenter klarer sig godt i international sammenhæng – på trods af høje omkostninger. Torsdag den 24. november afvikler EDFs danske afdeling det årlige stormøde. Sommersted-landmanden Jesper Olsen er én af de godt 20 medlemmer i netværket. Han glæder sig til stormødet.

– Det er helt klart nogle rigtig dygtige og innovative kolleger, som er samlet i EDF.

Jesper Olsen – landmand med bedrift lige uden for Sommersted – er én af de godt 20 danske mælkeproducenter, som er med i netværket European Dairy Farmers. Jesper Olsen driver sit landbrug på Store Selskærvej med 360 køer og 370 hektar jord.

I 2009 indgik han i et I/S med sin far, og siden 2018 har han været eneejer, mens senior fortsat hjælper til – fortrinsvis ude i marken.

Torsdag den 24. november afvikler EDF’s danske afdeling sit årlige stormøde i Fårvang ved Silkeborg i det midtjyske. Og det er en dag, som Jesper Olsen glæder sig. Han har været med i netværket gennem knap et par år.

– Det er virkelig nogle mælkeproducenter, som vil noget og har et højt fagligt niveau. Jeg er, når det gælder størrelsen på bedriften, én af de små i netværket. Én af styrkerne ved EDF er, at ingen af medlemmerne er bange for at øse ud af deres viden, og det er netop målet med netværket, at vi med videns- og erfaringsudveksling når frem til at kunne effektivisere på bedriften. Det er ikke kun, når vi er sammen, at vi kan trække på hinandens erfaringer. Det sker også, at man i dagligdagen tager fat i hinanden for at drøfte udfordringer eller problemstillinger, fortæller Jesper Olsen.

Ud over stormødet er der blandt andet årligt en studietur til udlandet, og i år gik turen til Irland. Et af årets højdepunkter er, når årsrapporten – den såkaldte COP-rapport – lander ude hos medlemmerne.

– Med rapporten – Cost of Production – får vi en detaljeret indsigt i, hvordan vi har performet i løbet af året. Samtidig kan vi sammenligne vores egne resultater med dels de andre danske EDF-medlemmer og dels også benchmarke op mod udenlandske kolleger. Lige nu ligger de danske mælkeproducenter rigtig godt i international sammenhæng. Vi nyder godt af de gode mælkepriser, og det er tydeligt, at selv om vi har høje omkostninger her i Danmark, så formår vi omvendt også at levere en høj ydelse, tilføjer Jesper Olsen.

FAKTA – EDF’s stormøde

EDF’s stormøde Stormødet den 24. november i Fårvang indledes på Trehøjevej 17 i Fårvang, hvor der bliver en rundvisning hos Martin Sehested. Herfra køres til Skovhuset i Fårvang, hvor der bliver en gennemgang af bedriftens tal, inden Martin Sehested fortæller om mulighederne som ung mælkeproducent med etablering og udvikling af Kærmose.

Fra østflanken fortæller Allan Bergholdt om sit arbejde som COO på en stor bedrift i det krigshærgede Ukraine.

Herefter åbnes der for en paneldebat. Stormødet er åbent for alle interesserede.

Tilmelding kan ske på European Dairy Farmers danske website