Forside / Viden / Lavbundsområde – hvad betyder det for dig som jordejer

Lavbundsområde – hvad betyder det for dig som jordejer

Torsdag den 28. oktober var en flok jordejer i Voldtofte Made indbudt af Assens kommune til en snak om et muligt lavbundsområde. Med på sidelinjen var Birthe Thordahl, chefkonsulent i Miljø & Natur i Velas.

Målet med aftenen var at informere jordejerne om den undersøgelse, som Assens kommune skal i gang med, for at undersøge om området er egnet til et lavbundsprojekt. Et lavbundsprojekt har til formål at mindske udledningen af drivhusgasser samt kvælstof og gerne genskabe våd natur. Dette er det andet område, som Assens kommune samarbejde med Velas om i dialogen med jordejere.

Det første ligger ved Hårby Å. Processen i Hårby skabte interesse hos nærliggende lodsejere i Voldtofte Made. Baggrunden for Velas’ deltagelse er, at de er en del af projektet ”Fremtidens anvendelse af organogene jorde”, hvor SEGES er projektholder. Formålet med projektet er at undersøge, hvordan lavbundsbundsområder i fremtiden kan udnyttes med fokus på klima, natur og produktion. Formålet er også at følge med i processen og have fokus på, om landbrugsrådgvning kan bidrage i forhold til lodsejerkontakten. Og om det gennem projektet er muligt at indsamle viden om barriere for jordejer og kommunen, for at lavbundsprojekter lykkes.

Deltagerne på opstartsmødet blev indført i projektets delopgaver, hvad de kan forvente i projektet, og hvad der skal undersøges. Der var stor villighed på mødet til at bidrage med viden om området af både dræn, grøfter og idéer. Det hele blev tegnet ind på et stort oversigtskort, og aftaler blev lavet om besøg og opmåling af dræn og grøfter i marken.

Der bliver i de kommende år stor fokus på lavbundsområder, og der er afsat mange midler til at føre projekterne i mål. Det er en fælles opgave for både kommune, jordejer og rådgiver at komme i mål, så alle kan se en fordel for deres deltagelse.

Der kan være stor forskel på, hvordan jordejer ser en fordel. Det kan bla. være at få solgt uproduktiv lavtliggende jord og evt. få god jord i bytte. Det kan også være en mulighed at se indsatsen som et led i at opfylde kommende miljøindsatser for at modtage EU-støtte. Andre fordele kan være at optimere jagtforholdene eller forbedre natur og de rekreative værdier på sin jord.

Det væsentligste er, at det er frivillige aftaler. Deltagerne skal kunne se fordelene og rådgiverne skal facilitere en fortrolig snak om fordele og ulemper, som jordejerne kan tage stilling til.