Forside / Viden / Klimakreditter – en ny indtægtsmulighed for landbruget?

Klimakreditter – en ny indtægtsmulighed for landbruget?

Der har været en del usikkerhed omkring landmænds mulighed for at sælge klimakreditter. Er det en reel mulighed eller er det blot varm luft? Få Velas’ syn på det her.

Der er ingen tvivl om, at handel med klimakreditter eller rettere klimacertifikater er en reel mulighed. På verdensplan sælges der allerede nu masser af klimacertifikater – også fra landmænd.

Klimacertifikater har ikke noget med de officielle kvoter at gøre. Der er her tale om en frivillig ordning, som i princippet er helt ukontrolleret.

Princippet er, at en virksomhed foretager en handling som nedsætter klimabelastningen. Denne handling kontrolleres og certificeres. En anden virksomhed som gerne vil nedsætte sit klimaaftryk kan i stedet for selv at gøre noget købe disse klimacertifikater. Hermed overtager den første virksomhed i virkelighed den anden virksomheds klimabelastning.

Gevinst kan ikke tilbageføres efter salg

Biogasselskaber har i Danmark i en del år solgt masser af klimacertifikater, og det er vel velkendt, at Arla har klimakompenseret nogle af deres produkter ved at købe klimacertifikater i udlandet.

Kan denne mulighed også eksistere for landmænd – ja uden tvivl. Udfordringen er at få sine tiltag certificeret og finde en køber.

En anden mulighed er for landmanden er at lade sig certificere og så beholde klimacertifikatet, som dokumentation overfor f.eks. aftagere af landmandens produkter.

Det er vigtigt at gøre sig klart, at hvis man som landmand har solgt nogle aktiviteter væk som klimacertifikater, kan man ikke bagefter anvende disse certifikater som bevis for, at man lever op til evt. krav om reduktion.

Dog skal det også gøres klart, at de certifikater, vi indtil nu kender, kun sælges for et år ad gangen. Det betyder, at man godt kan sælge sit certifikat for det første år, men for de følgende år kan man evt. beholde dem selv.

Som udgangspunkt kan alle klimatiltag for et landbrug blive solgt via klimakreditter, men det kræver at der er firmaer, som vil certificere disse tiltag.

Sælg certifikater for to første år

Helt konkret har firmaet Agreena taget fat på at udstede klimacertifikater. Disse certifikater bygger på at du ændrer driftsformen i marken hen mod mindre jordbearbejdning, flere efterafgrøder og andre tiltag der kan nedsætte klimabelastningen.

I de fleste tilfælde vil landmanden binde sig til at undlade pløjning for en 5 eller 10 års periode, men salget af certifikater sker kun for et år ad gangen.

Dette betyder altså at du kan indgå en aftale om pløjefri dyrkning i f.eks. 5 år. Du sælger certifikater for de første to år, hvorefter du beholder dem de næste 3 år.

At der i markedet er stor tiltro til at handel med klimakreditter bliver aktuelt i fremtiden, kan måske illustreres ved, at det er lykkedes Agreena at tiltrække mange investorer og har senest fået en kapitaltilførsel på 150 mio kr. Herudover er der netop indgået et samarbejde med Danish Agro, ligesom der internationalt findes flere aktører på markedet.

Status er altså, at vi endnu er ved begyndelsen til et måske nyt marked, med de usikkerheder der knytter sig til dette.

Der florerer mange rygter om hvad man kan få klimacertifikater udstedt til, men indtil videre er mange af disse kun tale om fugle på taget.

Overvejer du klimakreditter?

Kontakt os og hør, hvordan vi bedst kan rådgive dig om klimakreditter.

Erik Sandal
Seniorrådgiver, Planteavl

Erik Sandal er planteavlskonsulent med særligt fokus på pløjefri dyrkning på grise- og planteavlsbedrifter.

2325 1475
Se flere medarbejdere indenfor Planteavl