Forside / Viden / Kapitelstakster 2020

Kapitelstakster 2020

Prisen på byg faldt i 2020 med 7 % i forhold til 2019, mens prisen på hvede derimod steg med 5%. Det er meget usædvanligt, da hvede og byg normalt plejer at stige og falde i pris sammen. Kapitelstaksten er den gennemsnitlige pris for perioden september til december.

Forklaring på den forskellige prisudvikling for byg og hvede skal findes i høsten 2020. Her var produktionen af byg steget med 15%, mens produktionen af hvede omvendt faldt 12%. Dermed blev der et større udbud af byg og et mindre udbud af hvede, som markedet har reageret på (se figur 1+2).

Figur 1. Kapitelstakster for perioden 2010-2020 (kilde: Danmarks statistik)

Figur 2. Høst af byg og hvede i mio. tons i perioden 2010-2020 (kilde: Danmarks statistik)

Regulering af jordleje

Danmarks Statistik udgiver hvert år kapitelstakster, der bl.a. anvendes til at regulere lejen ved forpagtning af landbrugsjord. Tabel 1 viser kapitelstakster efter område for 2019 og 2020.

Tabel 1. Kapitelstakster for 2019 og 2020 (kilde: Danmarks statistik)

Du kan finde mere information på www.dst.dk/da/Statistik/nyt

Ulla Plauborg
Planteavlsrådgiver

Ulla Plauborg er planteavlsrådgiver med viden om tilskudsordninger og naturpleje.

2999 5726
Se flere medarbejdere indenfor Planteavl