Forside / Viden / Kan du lave et minivådområde?

Kan du lave et minivådområde?

Hvis du er interesseret i at etablere et minivådområde, er det nu, du kan søge tilskud.
Er du usikker på tilskudsordningen, er det helt uforpligtende at få en oplandskonsulent til at afklare, hvilke muligheder du har. Herefter kan du tage stilling til, om du vil gå videre med projektet.

Der kommer flere og flere minivådområder i Danmark, og ansøgningsperioden for tilskud til etablering er nu i gang.

Hvis du går med tanker om at etablere et minivådområde, kan du med fordel kontakte en oplandskonsulent.

”Vores rådgivning er gratis, og det indledende arbejde kan klares over telefonen”, siger miljøkonsulent Anne Sloth.

Oplandskonsulenten afklarer dine muligheder

Hvis man er interesseret i at høre mere om muligheden for etablering af et minivådområde, kan Velas’ oplandskonsulenter komme ud og kigge nærmere på området.

De kigger blandt andet på, om dine jorde egner sig til et minivådområde, og lægger herefter sammen med dig en plan for, hvordan minivådområdet bedst tilpasses landskabet.

Herefter hjælper konsulenten med at udarbejde et minivådområde-projekt, og konsulenten kan også hjælpe med at søge tilskud hos Landbrugsstyrelsen og indhente de nødvendige godkendelser hos kommunen.

Omkostningsfrit til gavn for biodiversiteten

Alle dine omkostninger ved etablering af minivådområde bliver dækket. 50% udbetales, når du får tilsagnet som forskudsudbetaling, og resten udbetales, når området er endeligt godkendt af Landbrugsstyrelsen.

Desuden er minivådområder et synligt bevis på omtanke for miljøet;

”Med et minivådområde er man med til at reducere kvælstofpåvirkning af kystvandene, ligesom man gør noget for biodiversiteten”, fortæller Anne Sloth.

Hvis du er blevet nysgerrig på minivådområder eller blot har helt generelle spørgsmål til ordningen, kan du tilmelde dig Åbent minivådområde 12. eller 27. maj 2021.