Forside / Viden / Hold på søerne og få en nem merindtjening

Hold på søerne og få en nem merindtjening

280.000 kr. om året.

Så meget kan en gennemsnitlig slagtesvineproducent med 650 søer få på bundlinjen, hvis so-overlevelsen øges med fem procent.

”Vores beregninger viser, at der uden tvivl kan hentes en stor gevinst ved at fokusere på overlevelsen blandt søerne, også selvom der er himmelvid forskel på bedrifter og arbejdsgange”, siger Jonas Bøge Breinholt, svinekonsulent hos Velas.

Helt konkret viser beregningerne, at hvis en sobesætning med 650 søer og salg af 7 kg. grise øger overlevelsen med fem pct., munder det ud i en merfortjeneste på 180.000 kr. om året. Ved salg af 30 kg. grise vil merfortjenesten være på 200.000 kr., mens den ved salg af slagtesvin vil runde 280.000 kr.

Sæt so-overlevelsen som et mål

Der er mange måder, hvorpå man kan øge so-overlevelsen, men Jonas Bøge Breinholt fortæller, at det især handler om at sætte sig et strategisk mål om at højne overlevelsen.

”Det er meget vigtigt, at vi som svineproducenter enten bibeholder eller opnår en høj so-overlevelse af både dyrevelfærdsmæssige og økonomiske grunde. Desuden er der et politisk mål om at komme ned på ni procent døde søer på landsplan, hvilket vi naturligvis arbejder hen imod”, siger han

Prioriter sygestierne

Jonas Bøge Breinholt peger helt konkret på sygestien som et sted, man som svineproducent kan sætte ind for at øge so-overlevelsen.

”Sygestierne må ikke fungere som hospicer, hvor søerne er resten af deres liv. En sygesti skal være et sted, hvor man flytter syge dyr ind, får dem raske indenfor forholdsvist kort tid, og så er de ude af sygestien igen. Hvis man har meget syge dyr, skal man derfor overveje, om det er den rigtige beslutning at flytte dem i sygesti, eller om det i virkeligheden er urealistisk, at de kommer sig igen”, siger Jonas Bøge Breinholt.

Han understreger, at det er vigtigt for at sikre, at uhelbredelige dyr ikke optager pladsen fra dyr, som kan blive raske ved en periode i sygestien.

”Man kan risikere, at lidt syge dyr også bliver meget syge, og det kan ende i en ond cirkel, der øger dødeligheden”, siger han.

Ikke raketvidenskab

Foruden sygestien kan søernes overlevelse også øges ved at have fokus på problemer med klove og ben. Det er nemlig den største årsag til afgang, fortæller Jonas Bøge Breinholt.

Problemer ved klove og ben kan forekomme, allerede når dyret kommer ind i besætningen. Det kan også opstå senere, fordi dyrene går i et anlæg, der er hårdt for benene.

Det kan man forebygge ved at få bedre polte ind fra starten, og ved at skåne søerne mere i anlægget, eksempelvis ved at lægge mere strøelse ind eller optimere fodringen.

”At øge so-overlevelsen er ikke raketvidenskab, men ofte ser vi, at det handler om at få nye øjne på måden, man gør tingene på. Derfor er det ofte en god idé at få sin svinekonsulent ud for at lave et lille tjek af soholdet. Langt hen ad vejen kan man sænke sodødeligheden ved at undgå magtkampe i stierne, og det handler måske bare om noget så basalt som at give mere halm eller opdele stierne lidt anderledes”, siger Jonas Bøge Breinholt.

Del indlæg

Jonas Bøge Breinholt
Rådgiver, Griseproduktion

Jonas Bøge Breinholt er en erfaren grise- og solcellekonsulent, der fokuserer på optimal drift af grisebesætninger og bæredygtig energi med solceller.

2098 3777
Se flere medarbejdere indenfor Svin