Forside / Viden / Grav i din jord – og find ud af, hvor skoen trykker

Grav i din jord – og find ud af, hvor skoen trykker

For mange landmænd vil der være stor læring i bogstavelig talt at gå et spadestik dybere i jorden – for kun på den måde kan man finde ud af, hvordan man forbedrer jordens sundhed, understreger planteavlsrådgiver

Har du en spade med, når du går i marken for at se på, hvordan jorden og planterne har det?

Hvis ikke, skal du måske til at ændre vaner.

For ved at interessere sig for det, der sker under overfladen, kan man få en helt anden indsigt i, hvor sund og frugtbar ens jord er, mener Erik Sandal, planteavlsrådgiver i Velas med speciale i jordbearbejdning.

– Mange får øjnene op for jorden som dyrkningsmiddel, når de første gang kommer under overfladen. Ved at grave ned i jorden får man mulighed for blandt andet at blive klogere på jordens sundhed og frugtbarhed. Hvor pakket jorden er? Hvordan er betingelserne for makro- og mikroliv? Er der f.eks. regnorme i jorden? Dyrkningssikkerhed er alfa og omega for planteavlere, og her spiller jordens sundhed en nøglerolle, siger rådgiveren.

Den viden, man opnår ved at kigge mere ned i jorden, kan bruges som afsæt til videre indsats for at forbedre jordens tilstand.

– Det kan være, at dræningen ikke er fungerende. Det kan være, at der mangler kulstof, eller det kan være, at der skal arbejdes på at efterlade mere organisk materiale i jorden. Landmænd er på grund af klimaforandringer i stigende grad nødt til at interessere sig for, hvordan de kan gøre jorden mere robust, end den er i dag, og det kan man ikke gøre uden at kigge under overfladen, siger Erik Sandal.

Med det som udgangspunkt kan man lægge en plan for, hvordan man vil rette op på de problemer, der måtte være.

– For nogen vil det være nødvendigt at få analyseret jorden på et laboratorium for at finde ud af, hvor skoen trykker, og for andre vil det være nok at lægge en handleplan for, hvordan de f.eks. kan tilføre mere kulstof til jorden, eller hvordan de kan ændre deres metoder for jordbearbejdning, hvis det skønnes nødvendigt, siger Erik Sandal.

Få tjekket din jord

Hvis du er en af de mange landmænd, som har haft udfordringer med vand her i foråret, kan det være, at du skal få undersøgt tilstanden på din jord.

Med et såkaldt JordTjek vil Velas give landbrugere mulighed for at få ny viden om den jord, som de er afhængige af.

– Landmanden får med JordTjek mulighed for at få en vurdering af, hvordan jordens sundhed i den enkelte mark kan forbedres, så den fremover vil blive mere frugtbar og robust over for skiftende vejrforhold, fortæller Erik Sandal.

Konkret foregår det sådan, at en planteavlsrådgiver sammen med landmanden gennemgår markerne på baggrund af markkort med luft- og satellitfotos.

– Herefter går rådgiveren og landmanden i marken med det formål at undersøge udvalgte områder mere nøje. Det danner udgangspunkt for, at rådgiveren udarbejder en række forslag til, hvad landmanden kan gøre for at øge sundheden i jorden, så dyrkningssikkerheden og frugtbarheden forbedres, fortæller han.

Har du lyst til at blive klogere på betydningen af sund jord, og vil du have en smagsprøve på, hvordan et JordTjek foregår i praksis, har du muligheden, når Velas afholder PlanteTræf d. 13. juni i Harlev. Her kan du blandt andet høre om forbedring af jordens udbyttepotentiale, præcisionsjordbrug og nye gødninger fra bl.a. biogasanlæg.

Alternativt kan du høre mere om JordTjek, når Velas og Danish Agro afholder MarkTræf Nr. Søby på Fyn d. 6. juni.

– Forhåbentlig vil demonstrationen kunne give landmænd ny inspiration til, hvordan de selv kan forbedre jorden på deres ejendom, slutter Erik Sandal.

Erik Sandal
Seniorrådgiver, Planteavl

Erik Sandal er planteavlsrådgiver med særligt fokus på pløjefri dyrkning på grise- og planteavlsbedrifter.

2325 1475
Se flere medarbejdere indenfor Planteavl