Forside / Viden / Frøforsøg viser vejen til mere vildt og biodiversitet

Frøforsøg viser vejen til mere vildt og biodiversitet

Velas ser gode resultater af forsøg med frøblandinger skræddersyet til at trække insekter og markvildt til bedriften.

Natur og biodiversitet er mere i fokus end nogensinde før, og rigtig mange landmænd har budt blomsterstriber velkommen på bedriften til gavn for insekter og dyreliv.

Men spørgsmålet er, om blomsterindsatsen kan optimeres? I forsøg med nye frøblandinger undersøger Velas, om indsatsen for mere biodiversitet kan højnes og om biodiversitet kan kombineres med grundbetaling og EU-støtte.

”Vi tester otte forskellige frøblandinger på tre mulige marktiltag, hvor DSV, DLF og Vildtplejeren hver har budt ind med deres forslag til blandinger”, fortæller Hanne Juncher Fris, der er jagt- og naturplejekonsulent hos Velas.

Den ene type blanding er en vildafgrødeblanding, som har til formål at give et godt fødegrundlag til markvildt. Den er målrettet primært hjortevildt, men trækker også blandt andet fasaner til. De andre to blandinger er tilpasset henholdsvis biodiversitet og krav til MFO-arealer og brak.

Særlig såning giver flotte resultater

Forsøgene blev påbegyndt i april, og viser ifølge Hanne Juncher Fris allerede gode resultater.

”Formålet med forsøgene er blandt andet at undersøge, hvordan landmanden kan få mest muligt ud af sine blomsterstriber. Mange landmænd har taget godt imod blomsterstriberne, men bliver udfordret af, om det nu også er den rigtige type. Det er nemlig vigtigt, at det er de rigtige blomster og urter, man sår”, fortæller Hanne Juncher Fris og fortsætter:

”I forsøgene undersøger vi både hvilke frø, der fungerer i blandingerne til de forskellige formål, samt hvordan processerne omkring såning og pleje bliver mest optimale. I et af forsøgene har vi eksempelvis fjernet det øverste jord inden såning for at undersøge etablering af blomsterstriber på råjord”, fortæller Hanne Juncher Fris.

Omfavn rodet

Hun fremhæver, at der også i forhold til økonomisk støtte og generel bundlinje kan være fordele i at prioritere natur og biodiversitet.

”Hvis man har mærkelige hjørner eller skæve arealer, kan det være omkostningstungt at dyrke dem, og det giver ofte et dårligt udbytte. Der kan det være en god idé at prioritere placeringen af vildtstriber, brak eller blomsterblandinger til netop disse områder, samtidig med at grundbetalingen fastholdes på det samlede areal. Det gavner naturen, og man slipper for bøvlet med at dyrke skæve arealer, som i sidste ende ikke giver overskud alligevel”, siger Hanne Juncher Fris og understreger, at når man kaster sig ud i blomsterstriber og vildtafgrødeblandinger er det vigtigt at huske, at det gerne må se lidt rodet ud.

”Naturen skal ikke være snorlige. Det gør heller ikke noget, at der er bare pletter uden blomster og urter, for insekter og vildt har også brug for bar jord for at trives”, fortæller konsulenten fra Velas.

Den 27. august afholder Velas fokusmøde, hvor alle interesserede kan se forsøgene og høre mere om fordelene ved blomsterblandingerne. Her er det også på programmet, hvordan man kommer i gang med blomsterstriber på sin egen bedrift, og om disse tiltag kan være en del af et måske kommende krav til øget biodiversitet.

Hanne Juncher Fris
Kundeansvarlig m/speciale Jagt & Natur

Hanne Juncher Fris er jagt- og naturrådgiver med ekspertise indenfor jagt, natur, tilskud og biodiversitet i kobling til planteavl og strategi.

3036 4741
Se flere medarbejdere indenfor Natur