Forside / Viden / Foråret er på vej: Få styr på de økologiske græsmarker

Foråret er på vej: Få styr på de økologiske græsmarker

Man må ikke glemme sine frøgræsmarker. Der er nemlig en lang række ting, man kan tage fat på

Indtil videre har forårsvejret mest været en våd omgang, men trods nedbør er der stadig en masse ting, man kan gøre for at sikre optimalt udbytte fra de økologiske frøgræsmarker.

Sådan lyder budskabet fra Peter Mejnertsen, som er afdelingschef for Økologi i Velas.

– Først og fremmest skal alle marker, undtagen timothe, have gødning snarest muligt, da væksten er godt i gang, og vi nærmer os den 1. april, hvor de fleste arter helst skal være gødet færdigt, fortæller han.

I forhold til Timothe kan man godt, afhængigt af gødningstype, tillade sig at vente til efter påske, men skal man bruge biogasgylle med et højt TS-indhold, kvæggylle eller anden tyk gylle, kan man roligt udbringe det inden påske, understreger Peter Mejnertsen.

– Frøgræs kan også med fordel tilføres svovl, så græsset bedre kan udnytte de forholdsvis store mængder gødning, der benyttes i mange frøgræsmarker, siger han videre.

Afpudsning og afgræsning

I forlængelse af gødskning er det oplagt at snakke om stråforkortning, og hvordan man gør det i økologien. Her er det ifølge Peter Mejnertsen vigtigt at slå fast, at ikke alle typer frøgræs egner sig, og at man derfor ikke bør gøre det uden at have snakket med sin økologikonsulent eller frøavlskonsulent inden.

– Alle typer rajgræs og engsvingel kan afgræsses eller afpudses i det tidlige forår, da det begrænser væksten og virker som en stråforkortning, hvorfor det er muligt at tilføre afgrøden lidt mere gødning, siger han.

Der er mange erfaringer med afgræsning på New Zealand og en del under danske forhold. Det, der er vigtigt, er, at fårene kommer, inden de gør skade på de frøbærende stængler. I de tidlige arter og typer skal fårene væk omkring den 15. april og i de helt sildige sorter kan de afgræsse ca. ti dage mere.

– Hvad enten man er til afpudsning eller afgræsning, må man ikke reducere græssets vækst senere end til vækststadie 30, hvor begyndende knæ kan føles, siger Peter Mejnertsen.

– Det er vigtigt, at man ikke fjerner første knæ, men afpudser henover – ellers kan man hurtigt miste frøudbytte, siger han videre.

Harvning i frøgræsset

Efteråret 2022 var mildt, indtil frosten satte ind i december, og det betyder, at der er del marker, der voksede videre efter den sidste afpudsning, og i princippet er blevet for langhårede.

– I marker med alle typer rajgræs, engsvingel, strandsvingel, rajsvingel og timohte kan det være en god idé ved først givne lejlighed, hvor man ikke laver spor i marken, at harve frøgræsmarken en til to gange i så-retningen for på den måde at fjerne vissent græs og give lys til sideskuddene. Det kan kombineres med afgræsning og afpudsning, siger Peter Mejnertsen.

Her er der mulighed for at benytte mange typer af harver som såbedsharve, halmstrigle, Kelly-harve eller andre, der kan arbejde øverligt, uden at skade græsplanterne.

– Hvis vejret er til det, kan man give marken to omgange samme dag, ellers venter man et par dage, så marken kan tørre lidt. Husk at samle eventuelle sten op eller tromle dem fast igen, siger Peter Mejnertsen og understreger, at på meget stenede marker kan metoden ikke anbefales.

– Der er får klart bedst, siger han.

Peter Mejnertsen
Afdelingschef, Økologi

Peter Mejnertsen er afdelingschef for økologi det overordnede ansvar for den økologiske rådgivning.

2495 7486
Se flere medarbejdere indenfor Økologi