Forside / Viden / Et spirende netværk: ERFA-grupper for unge økologer skaber inspiration og fagligt fællesskab

Et spirende netværk: ERFA-grupper for unge økologer skaber inspiration og fagligt fællesskab

Som ung i landbruget kan det være svært at finde nogen at spejle sig i. Derfor har Velas oprettet flere ERFA-grupper for unge økologer for at imødekomme de unges behov for sparring og netværk.

”Det er en måde at inddrage de unge økologer i en faglig debat og prøve at skabe et netværk, hvor de kan dele erfaringer”, fortæller Mads Buch Petersen, økologikonsulent ved Velas.

ERFA-grupperne er kommet godt i gang på Fyn og i Jylland, men man kan stadig nå at melde sig til og blive en del af et fagligt netværk.

”Vi besøger hinanden på bedrifterne for at se alternative måder at drive økologisk landbrug og for at blive inspireret af hinanden”, siger Mads Buch Petersen.

Økologikonsulenten har selv praktisk erfaring som driftsleder på et økologisk landbrug og er altså nu økologikonsulent hos Velas, hvor også den teoretiske del kommer i spil.

”Det er også en mulighed for mig for at bringe min faglighed i spil og klæde de unge økologer godt på. Jeg har typisk lagt et tema for dagen, hvor vi går i dybden med emner inden for økologien. Det kan f.eks. være ukrudtsstrategi, efterafgrøder, økonomi og afsætning og meget andet”, fortæller Mads Buch Petersen.

Den faglige sparring i ERFA-gruppen kan også kombineres med indspil ude fra. Det kan være i form af gæster, som er specialister i et emne, eller et besøg hos nogen som kan inspirere til noget nyt.

”Det er vigtigt, at deltagerne kommer ud og oplever nye afgrøder og produktionsformer. På den måde bliver de revet ud af deres hverdag og ser noget helt andet, som måske kan løfte dem og få dem til at tænke på en ny måde”, siger Mads Buch Petersen.

De unge vil gerne netværke

For de unge økologer er det også vigtigt at indsamle ny viden og udveksle erfaringer med ligesindede;

”Jeg meldte mig til ERFA-gruppen for at skabe et netværk inden for økologi og for at søge noget inspiration hos andre på samme alder og i det samme erhverv”, fortæller Christian Hansen, medarbejder ved Rosilde Højgaard Økologi ApS.

I alle erhverv er det vigtigt at kunne spejle sig i andre, og landbruget er ingen undtagelse.

”Jeg ville også gerne ud og opleve, hvordan andre gør og få noget ”med hjem”. Det er både lærerigt og sjovt at være en del af gruppen”, slutter Christian Hansen.

Savner du sparring i et fagligt fællesskab?

Så kontakt Mads Buch Petersen og hør mere om en ERFA-gruppe nær dig.

Mads Buch Petersen
Økologirådgiver

Mads Buch Petersen er faglig økologirådgiver med stor praktisk erfaring.

2519 6757
Se flere medarbejdere indenfor Økologi