Forside / Viden / Driftsleder på øko-gods: Den gode leder balancerer det perfekte og det menneskelige

Driftsleder på øko-gods: Den gode leder balancerer det perfekte og det menneskelige

På Stenalt Gods øst for Randers vægtes medarbejdernes sociale egenskaber lige så højt som deres faglighed i marken. ”Hvis de har det godt med hinanden i fritiden, så præsterer de også bedre på jobbet”, fortæller driftslederen Hans Fynbo

Med Randers Fjord i baghaven troner Stenalt Gods op i landskabet lige øst for Randers. Her ligger det privatejede økolandbrug, der driver 500 hektar og 224 hektar skov foruden en pasningsaftale på yderligere 700 hektar økologisk jord i området.

Landbrugsdriften ledes af Hans Fynbo, der startede som elev på godset i 1998 og fik rollen som driftsleder i 2008 med ansvar for to fuldtidsansatte samt to elever. Et af omdrejningspunkterne i hverdagen er, at de fire medarbejdere er glade for at stå op og møde ind på arbejde.

”Jeg bruger en del kræfter på, at mine folk har det godt. Når de ansatte er tilfredse, så kører det arbejdsmæssigt langt bedre”, siger Hans Fynbo, der i sin egen optik leder på en mere gammeldags måde.

”Vi forsøgte os med MUS-samtaler i en overgang, men det er vi gået væk fra igen. I stedet vægter vi at drikke morgenkaffen sammen, og har man her noget, man er utilfreds med, så bliver man siddende og tager en snak om det, mens de andre er taget ud i marken. Det er nu engang sådan, vi har det bedst”.

Får medbestemmelse i hverdagen

Medarbejdertilfredsheden handler ifølge Hans Fynbo også langt hen ad vejen om, at de ansatte får meget ansvar og selvbestemmelse i hverdagen. Noget der er vigtigt for de to faste medarbejdere, der begge er i begyndelsen af 20’erne, såvel som eleverne, der typisk er teenagere.

”Jeg fortæller, hvad vi skal nå i løbet af ugen, og hvordan jeg gerne så det gjort. Men jeg siger ikke, at de skal køre til klokken 10, eller at de skal gøre det på præcist den og den måde. Det skal de selv have lov til at få indflydelse på”, siger Hans Fynbo.

Han bliver bakket op af Mads Anthonsen, der har været ansat i marken siden februar.

”Jeg er meget glad for at være her, særligt fordi jeg netop selv kan være med til at beslutte, hvornår og hvordan jeg skal gøre tingene. Der er ingen tvivl om, at det er motiverende at få lov til at planlægge noget selv og være med til at danne sig et større overblik”, siger Mads Anthonsen.

Skal passe ind socialt

Den jyske beskedenhed gør, at Hans Fynbo har svært ved at klassificere sig selv som en god leder. Men han kan konstatere, at folk er glade for at være en del af godsets drift. Og det taler for sig selv.

”Man kan altid blive en bedre leder. Jeg er lidt en perfektionist, så jeg stiller også store krav til mine medarbejdere. Men den gode leder balancerer det perfekte og det menneskelige. Selvom det er svært, så må det jo være lykkedes hidtil”, siger Hans Fynbo, der også lægger stort vægt på, at både de fastansatte og eleverne kan sammen efter fyraften.

Eksempelvis bliver der særligt hos samtaler med kommende elever lagt megen vægt på, at de passer sammen rent menneskeligt og kan indgå i et hold. Og det er uanset, hvor gode de nu end er fagligt.

”Hvis en elev er bragende dygtig men ikke passer ind, så kommer det aldrig til at fungere, og han vil ikke gå en ekstra mil for at hjælpe den anden. Men hvis de har det godt med hinanden, så præsterer de også bedre på jobbet”.

Peter Mejnertsen
Afdelingschef, Økologi

Peter Mejnertsen er afdelingschef for økologi det overordnede ansvar for den økologiske rådgivning.

2495 7486
Se flere medarbejdere indenfor Planteavl