Forside / Viden / Det er nu de zinkfri grise skal laves – dette skal du have styr på

Det er nu de zinkfri grise skal laves – dette skal du have styr på

Søerne til de zinkfri grise skal løbes fra slutningen af januar, og det betyder, at man som svineproducent skal starte forberedelserne allerede nu. Især er holdstyring alfa og omega, lyder det fra svinerådgiver i Velas.

Fra den 22. juni i år er det slut med at bruge medicinsk zink ved fravænning. Og selvom der stadig er nogle gode måneder frem til skæringsdatoen, så er det netop her i januar, det store arbejde med at udfase zinken begynder.

Det fortæller Peter Mark Nielsen, svinekonsulent i Velas.

”De hold, der løbes fra den 29. januar, vil have pattegrise, der skal fravænnes zinkfrie. Derfor skal man allerede nu have styr på de store linjer for den kommende produktion”, siger Peter Mark Nielsen.

Første etape består i at få styr på holdstyringen i soholdet. Mange steder vil det betyde, at det optimale antal søer i hvert ugehold ikke er det samme som hidtil.

”Det kræver, at man ved, hvor mange søer, der er plads til i farestalden, og hvor mange polte der skal løbes hver uge. Det betyder også, at man skal vide præcist hvor mange polte, der skal startes op i Altresyn-behandling”, siger han og understreger, at et stabilt sohold med lige mange søer i hvert hold giver basis for en effektiv udnyttelse af farestalden.

”Det kan også skabe overskud og frirum til at holde fokus på andre problemer i den første periode med zinkfri afvænning”.

Mindste grise kan give problemer

Ifølge Peter Mark Nielsen er det også ved at være sidste chance, hvis besætningen har problemer med at få antallet af farestier, søer og ammesøer til at gå op ved overflytning til farestalden. Det kræver, at man regner på de enkelte områder og får skabt ens ugehold, så man ikke bliver nødsaget til at fravænne tidligt.

”Der er ingen tvivl om, at det er de mindste og yngste grise, der giver problemer, når vi skal fravænne uden zink. Derfor skal man have lavet matematikken på det område”, siger han.

Også tiden inden farestalden er vigtig for at få raske smågrise til zinkfri afvænning. Her skal man – ligesom ved poltene – have fokus på holdinddeling i drægtighedsstalden, og man skal dagligt tjekke op på sundheden i drægtighedsperioden.

”Vi vil på det kraftigste opfordre til, at man hurtigst muligt får fanget og behandlet de sygdomme og skader, der kan opstå i drægtighedsstalden, så søerne er klar til farestalden. Ellers risikerer man at stå tilbage med svage smågrise, der ikke vil kunne klare sig”, siger Peter Mark Nielsen.

Sidste chance for stabile hold

Derudover er det essentielt at få det rigtige antal polte ind i ugeholdene og tilsvarende tildeling af Altresyn, flushing, ornekontakt samt sortering af polte.

”Hvis man har problemer med omløbninger, kastninger eller døde søer i drægtighedsperioden, så er det også absolut sidste chance nu for at få et stabilt og godt hold”, afslutter Peter Mark Nielsen.

Peter Mark Nielsen
Rådgiver, Griseproduktion

Peter Mark Nielsen er griserådgiver med særligt fokus på foder.

2519 6766
Se flere medarbejdere indenfor Svin