Forside / Viden / De kommunale tilsyn står for døren: Har du styr på dit?

De kommunale tilsyn står for døren: Har du styr på dit?

Det er mange forskellige forhold, der bliver gennemgået på kommunernes miljøtilsyn, og det er vigtigt at klare sig godt igennem.

På denne tid af året kommer de kommunale miljøtilsyn af husdyrbrug for alvor i gang.

Tilsynene er omfattende og kan for mange landmænd medføre spørgsmål om, hvad miljøtilsynene går ud på, og hvad man som landmand skal have styr på forud for besøget.

Kort og godt skal kommunerne føre et basistilsyn minimum hvert 3. eller 6. år alt efter størrelsen på ens husdyrbrug og ens respektive godkendelse. Derudover kan kommunen komme på et prioriteret eller kampagnetilsyn, og man kan derfor få tilsyn oftere end hvert 3. eller 6. år.

Dette gennemgås på et tilsyn

Ved tilsynene vil kommunerne have fokus på forskellige områder.

Ved basistilsyn vil samtlige af husdyrbrugets miljøforhold blive gennemgået, herunder størrelsen på ens dyrehold/produktionsarealer, gødnings- og foderopbevaring, afløbsforhold, vilkår i ens miljøtilladelse/-godkendelse, affaldshåndtering med mere.

Ved et prioriteret tilsyn og et kampagnetilsyn kan kommunerne selv vælge hvilket område, der skal være fokus på i forbindelse med tilsynet.

To forskellige kategorier

Hvis man er et kategori 1 husdyrbrug skal man have et basistilsyn minimum hvert 3. år. Hvis man befinder sig i et kategori 2 husdyrbrug, skal man have et basistilsyn minimum hvert 6. år.

Man har et kategori 1 husdyrbrug, hvis man har følgende dyrehold eller godkendelse:

  • Man er et IE-husdyrbrug, det vil sige flere end 750 stipladser til søer, 2.000 stipladser til slagtesvin eller 40.000 stipladser til fjerkræ.
  • Har en miljøgodkendelse efter § 16a.
  • Har en miljøtilladelse efter § 16b, med en ammoniakemission på mere end 750 kg pr. år.
  • Har en miljøgodkendelse efter §§ 11 eller 12 i den tidligere husdyrbruglov (før 1. august 2017).
  • Har en § 33 godkendelse (Afgørelse om VVM-pligt) efter miljøbeskyttelsesloven.

Man har et kategori 2 husdyrbrug, hvis man har følgende dyrehold eller godkendelse:

  • Har en miljøtilladelse efter § 16b, med en ammoniakemission på maksimalt 750 kg pr. år.
  • Har en miljøtilladelse efter § 10 i den tidligere husdyrbruglov (før 1. august 2017).
  • Man har et erhvervsmæssigt dyrehold, som inden den 1. august 2017 var omfattet af regelmæssigt miljøtilsyn, og hvor kommunen ikke har meddelt en ny §§ 16a eller 16b miljøgodkendelse eller meddelt afgørelse om at man ikke er omfattet til de regelmæssige tilsyn.

Få en bisidder med

Hvis du har spørgsmål til tilsynene eller til hvad man skal have klar inden tilsynet eller hvis du ønsker en bisidder med til tilsynet, kan Velas hjælpe dig.

Har du spørgsmål til tilsynene eller ønsker at Velas deltager som bisidder på tilsynet er du velkommen til at kontakte miljøkonsulent Nikolaj Mazanti Aaslyng.

Nikolaj Mazanti Aaslyng
Miljørådgiver

Nikolaj Mazanti Aaslyng er miljøkonsulent, som hjælper landmændene med at få søgt miljøgodkendelser i forbindelse med staldudvidelser eller ændringer i produktionen, samt at hjælpe landmændene i forbindelse med miljøtilsyn.

2519 5520
Se flere medarbejdere indenfor Natur