Forside / Viden / Danmarks største puslespil kræver velvilje og samarbejde: Lodsejere inddrages fra start

Danmarks største puslespil kræver velvilje og samarbejde: Lodsejere inddrages fra start

Ved at inddrage lodsejerne og fokusere på tillid og kommunikation har Velas, Østjysk Landboforening og Hedensted Kommune lagt bunden for et helt specielt samarbejde.

Selvom projektejerskabet formelt ligger i kommunen, ser alle parter, at samarbejdet mellem de tre organisationer er afgørende for at facilitere lokalt ejerskab og engagement.

”Multifunktionel jordfordeling handler om, at lodsejerne skal kunne se nye måder at udvikle deres bedrift på. De kan frivilligt via køb, salg og bytte af jordarealer samle markerne og opnå en bedre drift. Samtidig tages der hensyn til natur og miljø”, fortæller Maja Klaaborg Jensen, natur- og miljøkonsulent i Velas.

Promilleafgiftsfonden for landbrug finansierer Velas’ tid i projektet netop for at undersøge, hvordan man kan skabe rammerne for den gode proces og sikre bedre implementering af ordningen multifunktionel jordfordeling.

Projektet har kørt i et lille års tid nu, og erfaringerne er mange. Den vigtigste erfaring er dog, at tid og vedholdenhed er nøgleord for at sikre lodsejernes tillid til projektet.

”Vi har forsøgt at involvere lodsejerne og de lokale interessenter gennem møder og workshops. Vi har også oprettet en Facebook-gruppe, hvor man kan dele sine oplevelser. Det vigtigste i den her proces er at få lodsejerne i tale”, siger Maja Klaaborg Jensen.

Et projekt med landsdækkende potentiale

Selvom det nuværende projekt fokuserer på området omkring As Vig, mener Maja Klaaborg Jensen, at projektet kan overføres til hele landet og være en gevinst for både lodsejere og lokalområdet.

Hun opfordrer derfor til åbenhed over for den multifunktionelle jordfordeling, hvor lodsejere kan være med til at udvikle bedriften og lokalområdet.

“Sammen med lodsejerne skal vi overveje, om vi kan bruge jorden anderledes. Måske har en lodsejer et vådt og dårligt jordareal, han gerne vil af med. Det kan kommunen måske bruge til vandparkering”, siger Maja Klaaborg Jensen og fortsætter;

”Vi skal se jordstykkerne som et puslespil, hvor lodsejerne skal være drivkraften i at få lagt brikkerne rigtig. Det skal vi være med til at facilitere”.

Relationer og hårdt arbejde

Velas ser et kæmpe potentiale i konceptet multifunktionel jordfordeling, men det kræver benhårdt arbejde.

”Det tager lang tid at opbygge en tillidsfuld relation, og det er der brug for i et projekt som dette. Det er et kompliceret koncept, og det er nødvendigt at have lodsejernes fulde tillid”, siger Maja Klaaborg Jensen.

Efter 2020 er der gjort status på projektet og indsamlet erfaringer – både gode og dårlige. Der er flere ønsker til projektets fremtid, og der arbejdes fortsat videre på at sikre finansiering af værditab, således at lodsejere kan se gevinsten i at udtage eller sælge jord fra, der f.eks. kan udnyttes til formål, der fremmer biodiversiteten og naturen.

Direkte dialog er vejen frem og ifølge natur- og miljøkonsulenten årsagen til, at projektet har fået en god start.

”Direkte dialog virker. Vi skal have lodsejerne med ind bag ’maskinrummet’. De skal inddrages, have indflydelse og komme helt tæt på alle beslutninger, ellers når vi ikke i mål”, slutter Maja Klaaborg Jensen.

Maja Klaaborg Jensen
Miljøpolitisk Rådgiver, Foreningssekretariatet

2294 4111
Se flere medarbejdere indenfor Natur