Forside / Viden / Brug for hjælp til de kommunale miljøtilsyn?

Brug for hjælp til de kommunale miljøtilsyn?

Nu nærmer tiden sig for, hvornår på året de kommunale miljøtilsyn af husdyrbrug for alvor kommer i gang

De kommunale miljøtilsyn kan medføre mange spørgsmål om, hvad det går ud på, og hvad man skal have klar, inden kommunen kommer på besøg.

Hvis du har spørgsmål til det, eller hvis du ønsker en bisidder med til tilsynet, kan Velas hjælpe dig.

Kommunerne skal føre et basistilsyn minimum hvert 3. eller 6. år, alt efter størrelsen på ens husdyrbrug og hvilken godkendelse man har. Derudover kan kommunen komme på et prioriteret tilsyn eller et kampagnetilsyn. Man kan derfor få et tilsyn oftere end hvert 3. eller 6. år.

Har du spørgsmål til tilsynene, eller ønsker at Velas deltager som bisidder på tilsynet, er du velkommen til at kontakte miljørådgiver Nikolaj Mazanti Aaslyng.

Det skal du vide

Hvis man er et kategori 1 husdyrbrug, skal man have et basistilsyn minimum hvert 3. år, og hvis man er et kategori 2 husdyrbrug, skal man have et basistilsyn minimum hvert 6. år.

Man har et kategori 1 husdyrbrug, hvis man har følgende dyrehold eller godkendelse:

  • Man er et IE-husdyrbrug – det vil sige at man har flere end 750 stipladser til søer, 2.000 stipladser til slagtesvin eller 40.000 stipladser til fjerkræ.
  • Har en miljøgodkendelse efter § 16a.
  • Har en miljøtilladelse efter § 16b med en ammoniakemission på mere end 750 kg pr. år.
  • Har en miljøgodkendelse efter §§ 11 eller 12 i den tidligere husdyrbruglov (før 1. august 2017).
  • Har en § 33 godkendelse (afgørelse om VVM pligt) efter miljøbeskyttelsesloven.

Man har et kategori 2 husdyrbrug, hvis man har følgende dyrehold eller godkendelse:

  • Har en miljøtilladelse efter § 16b, med en ammoniakemission på maksimalt 750 kg pr. år.
  • Har en miljøtilladelse efter § 10 i den tidligere husdyrbruglov (før 1. august 2017).
  • Man har et erhvervsmæssigt dyrehold, som inden den 1. august 2017 var omfattet af regelmæssigt miljøtilsyn, og hvor kommunen ikke har meddelt en ny §§ 16a eller 16b miljøgodkendelse eller meddelt afgørelse om at man ikke er omfattet til de regelmæssige tilsyn.

Ved de forskellige tilsyn vil kommunerne have fokus på forskellige områder.

Ved basistilsyn vil samtlige af husdyrbrugets miljøforhold blive gennemgået, herunder størrelsen på ens dyrehold/produktionsarealer, gødnings- og foderopbevaring, afløbsforhold, vilkår i ens miljøtilladelse/-godkendelse, affaldshåndtering med mere.

Ved et prioriteret tilsyn og et kampagnetilsyn kan kommunerne selv vælge, hvilket område der skal være fokus på i forbindelse med tilsynet.

Nikolaj Mazanti Aaslyng
Miljørådgiver

Nikolaj Mazanti Aaslyng er miljøkonsulent, som hjælper landmændene med at få søgt miljøgodkendelser i forbindelse med staldudvidelser eller ændringer i produktionen, samt at hjælpe landmændene i forbindelse med miljøtilsyn.

2519 5520
Se flere medarbejdere indenfor Natur