Forside / Viden / Biotopplaner giver bedre mulighed for optimal vildtpleje og rovdyrsbekæmpelse

Biotopplaner giver bedre mulighed for optimal vildtpleje og rovdyrsbekæmpelse

Hvis du ønsker at udsætte mere end 1 fasan eller agerhøne pr. hektar eller 100 fugle på din ejendom, skal du hvert år udarbejde og indsende en biotopplan.

En biotopplan består af en række natur- og vildtforbedrende tiltag, som skal forbedre vildtets levevilkår på ejendommen. Biotopplanen anmeldes årligt til Miljøstyrelsen inden den 1. juni. Når der i biotopplanen er angivet tiltag der tilsammen giver 100 point, er kravet til biotopplanen opfyldt.

Du kan anmelde en biotopplan for 1- eller 3 år ad gangen. Anmelder du din biotopplan årligt, skal der opnås 100 point. Vælger du at anmelde din biotopplan for 3 år ad gangen, skal du kun opnå 85 point. På langt de fleste ejendomme eller jagtvæsener vil det være relativt muligt at opnå 100 point.

“Jeg vil klart anbefale at anmelde en biotopplan for 1 år ad gangen. Det er min erfaring, at der sker rigtig meget med markarealerne blot i løbet af et år. Derfor kan det være svært at opretholde de samme tiltag på de samme marker under det samme sædskifte i 3 år i træk”, siger jagt- og naturkonsulent Hanne Juncher Fris.

Med de seneste ændringer i bekendtgørelsen, er det muligt at udarbejde og indsende en 5-årig biotopplan med flere permanente tiltag. Den 5-årige biotopplan åbner op for udsætning af op til samlet 12 fugle pr. ha.

Sådan udformes en biotopplan

Som en bonus giver en anmeldt biotopplan endvidere tilladelse regulering af krager og skader i perioden 16-30. april.

En biotopplan skal bestå af et oversigtskort på max. 1:10.000 hvor de forskellige biotopforbedrende tiltag fremgår tydeligt. Der kan vælges imellem 25 forskellige tiltag og du skal som min. vælge 4 tiltag. Biotopplanen anmeldes via www.virk.dk

En biotopplan anses for gennemført, når det konstateres, at tiltaget er lavet. Dog skal dette være sket senest 1. juni i ansøgningsåret.

Det skal du huske

Reglerne for støtte (grundbetaling) og mulighederne for etablering af vildtvenlige tiltag på landbrugsjorde er komplicerede.

Oftest synes det mest spændende område set fra en jægers synspunkt at være dér hvor vildttiltagene skal placeres. Netop dét område kan være beskyttet natur eller have et andet aktivitetskrav eller udpegning og kan derfor ikke indgå i biotopplanen.

Det er derfor af afgørende betydning, at der under udarbejdelse af en biotopplan, sker en koordinering med den indsendte markplan og hektarstøtte-ansøgning.

Del indlæg

Hanne Juncher Fris
Kundeansvarlig m/speciale Jagt & Natur

Hanne Juncher Fris er jagt- og naturrådgiver med ekspertise indenfor jagt, natur, tilskud og biodiversitet i kobling til planteavl og strategi.

3036 4741
Se flere medarbejdere indenfor Natur