Forside / Viden / Anders arbejder målrettet med sikkerheden efter ulykke: – Det skal aldrig ske igen

Anders arbejder målrettet med sikkerheden efter ulykke: – Det skal aldrig ske igen

På Jerlevgaard ved Vejle blev en arbejdsulykke startskuddet til en helt ny indsats for arbejdssikkerhed. Nu bruger landmand Anders Skovdal årlige møder om sikkerhed til at skabe en særlig arbejdskultur

En arbejdsulykke med en elev og en minilæsser gjorde dybt indtryk på Anders Skovdal, som driver Jerlevgaard ved Vejle.

Den alvorlige ulykke, som eleven heldigvis slap fra, så han i dag er ”fit for fight”, satte dybe spor i Anders Skovdal.

– Det var en forfærdelig oplevelse for os. Selvom politi og myndigheder sagde, at alt var, som det skulle være på bedriften, var det alligevel en oplevelse, der satte sig i mig, og jeg sagde til mig selv: ”Det skal aldrig ske igen”, fortæller Anders Skovdal.

Med ønsket om at skabe en kultur på bedriften med plads og rum til at tale arbejdsmiljø og -sikkerhed, iværksatte Anders Skovdal derfor en plan om at afholde årlige sikkerhedsmøder. Her får medarbejderne på bedriften mulighed for at byde ind med, hvad der nu måtte røre sig.

– Vi får et rundstykke og en kop kaffe, og så gør vi det til en hyggelig og positiv dag, hvor vi har besøg af Inger-Marie fra Velas, som kommer forbi og tager nogle emner op og stiller både mig og medarbejderne spørgsmål og udfordrer os på forskellige ting, siger Anders Skovdal.

Mindre vanetænkning

Fordi der til møderne bliver stillet mange spørgsmål, som gør, at Anders Skovdal og medarbejderne bliver udfordret på, hvorfor de i hverdagen gør, som de gør, har møderne givet anledning til, at der er blevet ændret på en række ting.

– Tidligere havde vi kun førstehjælpskasse og øjenskyl i værkstedet, men vi blev spurgt ind til, om ikke det ville give mening at have i kostalden også. Så det har vi fået nu. Desuden har vi i kølvandet på møderne fået sat en gyllegasalarm op og talt om, hvordan og hvornår den skal bruges. Når der spørges ind til en lang række ting, bliver man også tvunget til at tage stilling, og det kan hjælpe på, at man får gjort op med vanens magt, siger Anders Skovdal.

Inger-Marie Antonsen, arbejdsmiljørådgiver i Velas, står bag de årlige møder på Jerlevgaard. Hun er ikke i tvivl om, at et opgør med vanetænkning og udfordrende spørgsmål kan bidrage til bedre arbejdsmiljø og -sikkerhed.

– Der kan let gå hverdag i den ude på bedrifterne, og så er det ikke sikkert, at man synes, at der er tid og mulighed for at gøre sig store tanker om arbejdsmiljø og -sikkerhed. Derfor kan det godt betale sig at sætte en dag af om året, hvor man fokuserer på arbejdsmiljø og -sikkerhed og på at lytte til medarbejdernes bekymringer og forslag til forbedringer, siger hun.

En særlig kultur

For Anders Skovdal er målet med indsatsen at skabe en kultur på bedriften, hvor det falder medarbejderne naturligt at tænke på arbejdssikkerhed.

Derfor har han valgt at hive en rådgiver fra Velas med ind til de årlige samtaler, hvor også alle medarbejdere er med.

– Det er vigtigt for mig, at alle bliver hørt, og at alle er med og føler ejerskab over indholdet i APV-mappen, så den ikke bare står ovre i hjørnet. En APV giver ikke værdi, når den står gemt på en hylde, men for os er den fuldstændig lige så vigtig som et værdigrundlag eller en strategi. Det er, når vi tager den frem og forholder os til den og implementerer tiltagene i hverdagen, at den giver værdi, fortæller han.

De årlige møder skal desuden vise medarbejderne, at det er okay at spørge ind til, hvorfor tingene bliver gjort på bestemte måder.

– Når vi sætter en dag af til at tale om arbejdsmiljø og -sikkerhed, gør vi det lettere for medarbejderne at få stillet de spørgsmål, som de brænder inde med, eller som de måske ikke føler, de har tid til i hverdagen, siger Anders Skovdal.

For selvom han gør, hvad han kan for at snakke med medarbejderne i dagligdagen, oplever han også, at der godt kan gå ”hverdag i den”.

– Jeg kan godt gå rundt i mit eget hoved og tænke, at alt er i orden, og at tingene er, som de skal være. Men det er ikke det samme, som at medarbejderne ikke godt kan have bekymringer eller forslag til, hvordan tingene kunne gøres bedre. Det giver den årlige snak om sikkerhed anledning til at vende, siger han.

Give plads til medarbejdere

Når man som leder demonstrerer over for sine medarbejdere, at arbejdsmiljø og -sikkerhed er vigtigt, vil man ifølge Inger-Marie Antonsen også få gladere – og mere trygge – medarbejdere.

– Ved at vise medarbejderne, at man på bedriften kærer sig om de forhold, der arbejdes under, og ved at give plads til, at medarbejderne kan udfordre, stille spørgsmål og komme med forslag, bidrager man også til at skabe en kultur, hvor medarbejderne føler, at deres bekymringer og udfordringer, uanset størrelse eller omfang, bliver taget alvorligt, siger hun.

Anders Skovdal har selv erfaret, at hans medarbejdere i stigende grad kommer til ham, når der er noget, der kan ændres til det bedre. – Der har været én forbi, som fortalte, at han godt har kunnet mærke det på kroppen, hvis han har siddet i en traktor en hel dag. Og ved at vi har fået nogle øvelser, som medarbejderen og det øvrige personale kan lave, åbner det op for, at andre kan tænke, at de også kan komme med deres udfordringer – uden at det behøver at gælde liv eller død, siger han.

Disse ændringer har møderne medført på Jerlevgaard:
Der er blevet sat flere førstehjælpskasser og øjenskyl op
Der er etableret gyllegasalarmer
Der er sat rygeforbudsskilte op flere steder på ejendommen
Medarbejderne har fået fysiske øvelser, de kan lave, for at forebygge arbejdsskader
Der er blevet indkøbt flere værnemidler
Inger-Marie Antonsen
Kvægrådgiver

Inger-Marie Antonsen er LEAN-certificeret kvæg- og arbejdsmiljørådgiver med speciale i APV og arbejdsplanlægning.

63407162
2423 2544
Se flere medarbejdere indenfor Ledelse