Forside / Viden / Afdelingschef: Få undersøgt mulighederne for råstofindvinding nu

Afdelingschef: Få undersøgt mulighederne for råstofindvinding nu

I starten af 2023 forventes regionens råstofplan revideret, og derfor anbefaler vi, at man påbegynder undersøgelsen af, om man har et interessant graveområde allerede nu.

”Overvejer du råstofindvinding på en eller flere af dine marker, anbefaler vi, at du får undersøgt mulighederne nu”, forklarer afdelingschef, Ejler Petersen og uddyber: ”Hvert 4. år beslutter regionen, om der skal laves en ny råstofplan, og da det forventes at ske næste gang i starten af 2023, er det min anbefaling, at du begynder undersøgelsen af, om du har et interessant graveområde allerede nu”.

Hvordan er proceduren for råstofindvinding?

For at kunne udvinde råstoffer skal graveområdet først ind i regionens råstofplan, førend der kan søges gravetilladelse hos kommunen.

”Har du et område, du ved eller tror rummer sand, grus eller sten, kan vi være behjælpelige med at lave en indledende screening af arealet”, fortæller afdelingschef, Ejler Petersen. ”I den forbindelse undersøger vi dit graveområde for de forskellige forhold, som dit graveområde vurderes på, i din region, herunder om der foreligger rimelig dokumentation for forekomster, eller om der skal laves prøveboringer, inden der kan tages en beslutning”.

Ejler Petersen
Afdelingschef, Natur og Planteavl

Ejler Petersen er afdelingschef i Planteavl og Natur.

2343 7126
Se flere medarbejdere indenfor Natur