Forside / Viden / 40 mio. kr. i tilskudspulje til økologerne

40 mio. kr. i tilskudspulje til økologerne

Den 29. april 2021 til den 4. juni 2021. kan økologiske bedrifter ansøge om tilskud til forskellige investeringer med fokus på produktivitetsforbedring ved at mindske arbejde, højere udbytte eller bedre udnyttelse af ressourcerne.

Der anvendes standardpriser, hvoraf man får 40% i tilskud, hvorved der ikke skal indhentes tilbud inden ansøgning om tilskud. De 40 mio kr er fordelt på 6 indsatsområder. Der tildeles tilsagn til tilskud efter en piloteringsscore. Der er et forskellige antal teknologier til de forskellige indsatsområder.

Indsatsområde Mio. kr. til indsatsområde Antal teknologier
  Svin

8

9

  Kvæg

8

20

  Frugt, bær og grønt

3

13

  Planteavl

12

11

  Æg og Fjerkræ

8

16

  Får og geder

1

5

I alt

40

74*

*Der er en del teknikker som går igen igennem de forskellige indsatsområder, hvorved der er færre end 74 teknologityper.

Man skal have en økologisk autorisation eller have søgt om den mindst 3 uger inden, man søger om tilskud. Man skal investere for minimum 100.000kr. Man skal have et arbejdskraftbehov på 830 timer, projektperioden er på et år, denne kan ansøges forlænget en gang, og investeringen skal være foretaget senest 31. dec. 2023.

Der er pt. en høringsproces i gang, hvorved det kun er et udkast.

Udkast til vejledningen og udkast bekendtgørelsen kan findes her på side 12 i bekendtgørelsen.

Hvis du er ved at investere i nogle af teknologierne, kunne det være en fordel at vente til efter, du har ansøgt om tilskud, da man ikke kan få tilskud til investeringer købt, inden man har ansøgt om det.

Niels Vitus Hampholt
Bygningsrådgiver, m/speciale i kvæg

Niels Vitus Hampholt er byggerådgiver inden for kvægstalde og øvrige bygninger på kvægejendomme.

2999 5735
Se flere medarbejdere indenfor Byg