Forside / Rådgivning / I stalden / Miljølovgivning og husdyr

# I stalden

Få rådgivning om miljølovgivning og husdyr

Slip for bøvl

At holde styr på godkendelser, tilladelser og de rigtige anmeldelser kan være en kompliceret affære. Der er mange forhold at tage hensyn til, hvis du eksempelvis overvejer at udvide eller ændre dit husdyrbrug eller købe en landbrugsejendom.

I Velas arbejder vi på tværs af fagområderne, og vi påtager os ansvaret for, at dit projekt lever op til miljølovgivningens krav, og at papirarbejdet er sendt afsted til myndighederne på rette vis.

Vi kan hjælpe dig med ansøgninger og kontakten til myndigheder til alle slags produktioner:

N
Grise
N
Kvæg
N
Heste
N
Mink
N
Fjerkræ

Velas Husdyr

Velas Husdyr består af et tværfagligt samarbejde, som sikrer, at du får rådgivning hele vejen rundt om en given problemstilling.

Dyrehold kræver tilladelse eller godkendelse efter Husdyrbrugloven eller Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Vores erfarne medarbejdere står klar til at lave både anmeldelser og ansøgninger, som skal udformes efter lokale forhold og gældende love og regler.

Hos Velas Husdyr rådgiver vi om:

Miljøstrategi vedr. husdyrproduktion
Anmeldelse, tilladelse eller godkendelse af ændringer på dit husdyranlæg
Godkendelse og tilladelse til ensilageplads, gyllebeholder, møddingplads, fodersilo mv.
Revurderinger
Potentialer og muligheder ved køb af husdyrbrug
Kommunale miljøtilsyn
Miljøledelse
OML - lugtberegninger

Der gælder krav om, at man som landmand skal sørge for hyppig udslusning af gylle, og herunder kan du hente et dokument, så du kan holde overblik. 

 

IE-husdyrbrug skal have et lovpligtigt miljøledelsessystem. Læs mere om det, og hvordan vi kan hjælpe dig i dokumentet herunder.

Sparring

Hos Velas Husdyr får du desuden sparring på alle spørgsmål om bedriftens udvikling, og vi kan hjælpe dig med:

At give et samlet overblik over bedriftens muligheder for udvikling
U
At få afdækket, hvilke udfordringer et projekt kan indebære set i forhold til miljø, produktion og økonomi
At give dig et tilbud om tværfaglig rådgivning inden for miljø, produktion, økonomi, byggeri og teknik, så du undgår at løbe spidsrod mellem andre rådgivere, som skal involveres i forbindelse med udvidelse af husdyrproduktionen
At få afdækket, hvilke forhold der kræver yderligere afklaring, før en evt. ansøgning om miljøgodkendelse kan igangsættes

Få et MiljøTjek

Planlægger du køb af landbrugsejendom eller udvikling af din landbrugsejendom?

Så er det vigtigt, at dine planer med ejendommen i forhold til evt. husdyrproduktion vurderes i relation til de gældende miljøregler.

Derfor kan det være en rigtig god idé indledningsvis at lade miljøkonsulenterne i Velas lave et miljøtjek af ejendommen.

Vi vurderer ejendommen i forhold til de beskyttelsesbehov, der måtte være i omgivelserne.

Det handler blandt andet om:

Z
Afstand til naboer og/eller naturområder
Z
Bygge- og beskyttelseslinjer og fredninger

Et miljøtjek kan for eksempel føre til, at du får taget de rigtige forbehold i forbindelse med en handel og at du får bekræftet, at det er den rigtige handel, eller at du undgår at købe en ejendom, hvor dine ønsker ikke kan indfris. 

Find vores rådgivning her

Anne Kirkegaard
Seniorrådgiver, Miljø

Anne Kirkegaard er faglig chefrådgiver med særligt fokus på miljørådgivning.

2963 4004
Se flere medarbejdere indenfor I Stalden