Forside / Nyheder / Tilskud til nye stalde på kvægbedrifter i efteråret 2020

Tilskud til nye stalde på kvægbedrifter i efteråret 2020

Der er fra den 4. september 2020 til den 30. oktober 2020, mulighed for at søges tilskud til nye stalde på kvægbedrifter. Både til malkekvæg og til kødkvæg/slagtekalve.

Der gives 20% i tilskud af de standardpriser som landbrugsstyrelsen har bestemt – og man kan maksimalt opnå 5 mio. kr. i støtte. Der er afsat 85 mio. kr., heraf 20 mio. kr. øremærket til økologi.

Tilskudspuljen er opdelt i 3 indsatsområder:

Forskellen fra de tidligere ansøgningsrunder, er at der er meget mere fokus på reduktion af miljøbelastningen fra kvægbrugssektoren. Det betyder, at der skal investeres i en miljøteknologi. Det kan være teknik til fasefodring, teltoverdækning af gylletank, forsuringsanlæg og overvågning af dyrenes adfærd – og nogle kan endda kombineres. En anden vigtig ændring er, at der udelukkende kan søges til nye staldkvadratmeter. Dvs. ikke til ombygninger.

Der søges ikke længere på antal dyr, men på et bruttoareal af det, der skal bygges, samt en miljøeffekt. Det hele ender ud med at give en omkostningseffektivitets score. Som tidligere vil der prioriteres tilskud til dem med højest score.

Bruttoarealet opgøres, som det areal i stalden, som dyrene har både kontinuerlig og kortvarig adgang til – målt fra ydersiden af ydervægge og fratrukket servicearealer, arealer med malkefaciliteter, foderlade og halmlade.

Hvis der skal indgå flere af staldtyperne i dit projekt, skal én af staldtyperne minimum udgøre 70 % af opholdsarealet i projektet. Det er den staldtype, du angiver ved ansøgning om tilsagn om tilskud. Opholdsarealet er den del af stalden, som dyrene har kontinuerlig adgang til.

Der er IKKE krav om finansieringserklæring, miljø- eller byggetilladelser ved ansøgning om tilskud. Du skal dog være opmærksom på at byggeriet skal være færdigt ved udgangen af 2023. Ligeledes er der ikke kan om 2 tilbud fra leverandører, men krav om at gemme fakturaer i 5,5 år efter udbetaling af tilskuddet – og endelig investeringerne skal bibeholdes i 3 år.

Kontakt vores bygnings- og tilskudskonsulenter

Anders Jessen Ugelvig
Bygningsrådgiver, m/speciale i kvæg

Anders Ugelvig er bygningsrådgiver inden for staldbyggeri til kvæg, herunder indretning, velfærd, lovgivning, prisoverslag og tilbudsindhentning.

2518 5713
Se flere medarbejdere indenfor Kvæg