Forside / Nyheder / Søg tilskud til klima-lavbundsprojekter: – Vi kan kvalificere ansøgningen

Søg tilskud til klima-lavbundsprojekter: – Vi kan kvalificere ansøgningen

Miljøstyrelsen har åbnet tilskudspuljen Klima-Lavbundsordning, hvor du som lodsejer har mulighed for at søge tilskud til at udtage dine kulstofrige landbrugsarealer

Hvis du vælger at få lavet et klima-lavbundsprojekt, kan du få tilskud til både rådgiver og entreprenør. De vil hjælpe dig med at planlægge og gennemføre projektet, hvor der som en del af processen skal fjernes dræn og grøfter. Du får også dækket værditabet på de arealer, der tages ud af drift.

Når man får genskabt de naturlige afvandingsforhold og arealerne bliver vådere, bremses nedbrydningen af jordens tørv og udslippet af klimagasser bremses.

Klima-lavbundsprojekter kan føre mange positive effekter med sig udover selve klimaeffekten. Her kan man f.eks. nævne kvælstofreduktion, større naturværdi, bedre jagt eller brug af areal til afgræsning eller slæt.

– Man gør det for at bevare kulstof i jorden. Med det fokus, som er på klima, kan det godt betale sig at være forberedt på det her, siger Eja Lund, chefkonsulent i Miljø & Natur i Velas.

Hvis man er nysgerrig på mulighederne på egen jord, kan man hos udtagningskonsulenter få gratis rådgivning.

– Vi kan som udtagningskonsulenter være med til at se på det specifikke område og stille de rigtige spørgsmål. Man kan ganske enkelt få sparring og gode råd til, om et bestemt område er velegnet til det her. Desuden kan vi hjælpe med at kvalificere ansøgningen ved at tage en indledende snak, siger Eja Lund.

Som nævnt er rådgivningen gratis, og i Velas er der fire udtagningskonsulenter, som kan gøre dig klogere på dine muligheder for at lave et klima-lavbundsprojekt. Miljøstyrelsens tilskudspulje lukker 10. november.

Eja Lund
Ekspert m/ speciale i Klima og Vandmiljø

Eja Lund er chefkonsulent i Miljø og Natur og er optaget af at få samfundets ønsker om bæredygtighed omsat til forretningsmuligheder.

2518 5677
Se flere medarbejdere indenfor Natur
Eja Lund