Forside / Nyheder / Forlænget frist for ansøgning til privat skovrejsning

Forlænget frist for ansøgning til privat skovrejsning

Ansøgningsperioden er blevet forlænget frem til 2. november

Ansøgningsperioden til privat skovrejsning er i år udskudt til d. 2. november.

Tilskuddet til privat skovrejsning gives til etablering af ny skov på landbrugsarealer, som omfatter mindst 2 ha tilplantede arealer. Ny skov gennem denne ordning skal pålægges fredskovspligt efter skovloven.

Hvem kan søge?

Tilskuddet kan søges af og ydes til ejere af landbrugsjord.

Der er mulighed for at søge tilskud i hele landet, dog med undtagelse af hvis arealet ligger inden for et uønsket skovrejsningsområde. Desuden kan der være mulighed for at fastholde grundbetalingen på arealet.

Hvad gives der tilskud til?

Der kan opnås et tilskud på op til 32.000 kr. pr. ha til privat skovrejsning. Ved løvskov og -skovbryn skal der være minimum 4.000 planter og 3.200 planter i nåletræsbevoksninger.

Tilskudssatser fra 2023

TypeTilskudssatser
Løvskov og/eller løvskovbryn28.000 kr./ha
Plantning af nåleskov16.000 kr./ha
Plantning uden brug af dybdegående jordbearbejdning4.000 kr./ha
Tilskudssats pr. løbende m hegn20 kr./m

Ansøgningsperiode: 3. august til 2. november 2023

Hvad så nu?

Er du interesseret i at få belyst dine muligheder for skovrejsning, samt hjælp til ansøgning, med eller uden tilskud, så kontakt gerne vores rådgivere.

Jakob Røjkjær Pedersen
Juniorrådgiver, Natur

Jakob Røjkjær Pedersen er juniorkonsulent i Miljø & Natur-afdelingen.

2519 5532
Se flere medarbejdere indenfor Natur