Forside / Kontakt / Klaus Ingvartsen

Klaus Ingvartsen

Kvægrådgiver
Klaus M. Ingvartsen er kvægrådgiver i Velas med et særligt fokus på at højne standarden i kalvestalden.

Klaus Ingvartsen er ny i rollen som kvægrådgiver, men har beskæftiget sig med mælkeproduktion i mange år. De seneste 10 år som underviser i landbrugsuddannelsen og før det som fodermester og driftsleder på mælkeproduktioner – både med AMS-besætninger og malkestalde og konventionel samt økologisk produktion. Klaus har et skarpt øje for at højne standarten i kalvestalden med fokus på rutiner blandt medarbejdere, sundhed og kalvenes velfærd.

Klaus har meget fokus på malkerutiner blandt medarbejderne, og hvordan ensretning af forståelsen for bedriftens mål kan bidrage til at højne kvaliteten og resultaterne for mælkeproducentens kerneopgave.

Klaus er desuden god til i forhold til velfærd, adfærd og sundhed at pege på, hvor der kan være problematikker, som det kan give mening i fællesskab at have fokus på og arbejde med fremadrettet.

Kontaktinformation
2518 5704
Vissenbjerg
Specialer
  • Kalve
  • Malkerutiner
  • Smittebeskyttelse
  • Sundhed
  • Velfærd og adfærd