Forside / Viden / Inspirationsmøde om regenerativt landbrug tiltrak mange landmænd

Inspirationsmøde om regenerativt landbrug tiltrak mange landmænd

Deltagerne fik blandt andet viden om øget biodiversitet på bedrifterne, hvordan man kan lykkes med stalddørssalg og etablering af skovlandbrug

For at gøre landmænd klogere på regenerativt landbrug, direkte afsætning, samt etablering og drift af skovlandbrug afholdt Regen Farmer, Velas Økologi og Innovationscenter for Økologisk Landbrug d. 26. september netværksmøde.

Mødet tiltrak omkring 40 landmænd, som både fik mulighed for at besøge Søtofte Jordbrug og Gårdmejeri og Kløverlund.

På Søtofte fortalte indehaver og landmand Michel om den udvikling som hans bedrift har været igennem fra både mælkeproduktion, opfedning af kalve, grønsagsproduktion, æglæggende høns i mobile huse og vareture, til at de nu har fokus på mælkeproduktionen og fremstilling af mejerivarer. Michels køer lever primært af græs og wrap, og kalvene går sammen med koen i ca. tre uger, hvorefter den flyttes ud til en ammetante. Der malkes omkring 24 køer på bedriften, og mælken sælges dels som friskmælk og forarbejdes til forskellige mejeriprodukter som yoghurt og oste. Vareturene er droppet, og produkterne afsættes primært B2B og i mindre grad også som direkte salg fra gården.

Maja Eline Petersen fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug fortalte om, hvordan vi får mere og bedre biodiversitet på bedrifterne med udgangspunkt i Søtoftes bedrift. De væsentligste pointer var at bevare og beskytte den eksisterende natur på bedriften, ”Brandmandens lov”, hvorefter man som landmand kan genoprette og etablere mere natur. Permanente naturelementer som permanent græs og landskabselementer er ofte værdifuld natur, som skal beskyttes. På omdriftsarealer giver mindre marker med mere markskel (maks. 75 meter fra skel til midte af mark) samt grønne marker, varieret sædskifte og reduceret jordbearbejdning værdi i forhold til biodiversiteten.

Under frokosten fortalte Sophie Tandrup Ranvig fra Regen Farmer om regenerative afgræsningssystemer og beskrev blandt andet, hvordan afgræsningen påvirker det, som Dr. Elaine Ingham beskriver som ”The Soil Food Web” positivt og kan bidrage til at indlejre kulstof i jorden. Hun gav derudover inspiration til, hvordan man i praksis kan øge diversiteten i permanente græsmarker, samt græsmarker i omdrift.

Efter frokosten kørte alle deltagerne videre til Kløverlund, der har en økologisk bedrift med nyetableret skovlandbrug samt en grønsagsproduktion. Kløverlund drives af Signe og Mads, der drømmer om et skovlandbrugssystem med produktion af valnødder og spisekastanje samt grøntsager og bær. Afgræsningen klares af Ertebøllefår og Dansk Landracegeder. Grønsagerne leveres direkte til kunder gennem en abonnementskasse med årstidens friske grønsager.

Sandie Holm fra Velas fortalte om muligheder for at afsætte gårdens produkter gennem stalddørssalg og om mulighederne for at lægge om til økologi, mens Kristoffer Rønn-Andersen fra Regen Farmer fortalte om de forskellige typer af skovlandbrug og hvilke overvejelser man skal gøre sig i forbindelse med design og etablering af skovlandbrug.

Sandie Holm
Økologirådgiver

Sandie Holm er rådgiver indenfor økologisk landbrug.

5095 6754
Se flere medarbejdere indenfor Økologi