Forside / Nyheder / Snart skal alle registrere deres arbejdstid

Snart skal alle registrere deres arbejdstid

På baggrund af et arbejdstidsdirektiv fra EU skal danske virksomheder med ansatte have et system til registrering af medarbejderes arbejdstid. Der er netop fremsat et lovforslag, der forventes at træde i kræft 1. juli 2024, som får den konsekvens, at alle arbejdsgivere bliver forpligtiget til at registrere deres medarbejderes arbejdstid.

Med de nye regler kommer der krav om, at den enkelte medarbejders reelle daglige arbejdstid skal kunne dokumenteres. Alle, der er i et tjenstligt forhold, bliver omfattet af reglerne.

Registreringen skal formentlig kunne indeholde pauser, samt kunne dokumentere afholdelse af en ugentlig hviledag og overholdelse af 11-timersreglen* og 48-timersreglen**.

Det betyder, at registreringen skal indeholde:

  • mødetid
  • gå-hjemtid
  • pause(r)
  • sammentælling af timer

Arbejdsgiver bliver forpligtiget til at etablere et pålideligt tidsregistreringssystem, der skal kunne måle de ovenstående ting. Lovforslaget stiller ikke krav til, hvordan tidsregistreringen skal foregå, og der er således ikke krav om, at der investeres i et digitalt tidsregistreringssystem.

Der stilles dog krav til, at medarbejderen skal kunne se sine egne oplysninger, og at oplysningerne skal gemmes i en periode på fem år.

Arbejdstilsynet bliver øverste myndighed, hvilket betyder, at Arbejdstilsynet kan tjekke overholdelsen af reglerne, hvis de kommer på kontrolbesøg. Det må også forventes, at de faglige organisationer vil have interesse i registreringerne.

Kontakt din løn- og HR-rådgiver hvis du har spørgsmål, eller ønsker hjælp til overholdelse af kravet.

Del indlæg

Pernille Grauholm Raaby
Rådgiver, Løn og HR

Pernille Grauholm Raaby er rådgiver i løn og HR og varetager alle typer opgaver i relation til løn- og HR-rådgivning.

5095 6758
Se flere medarbejdere indenfor HR & Løn