Forside / Nyheder / Lovforslag om registrering af arbejdstid er nu vedtaget

Lovforslag om registrering af arbejdstid er nu vedtaget

Folketinget har den 23. januar 2024 vedtaget loven (lov om ændring af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet), der forpligter alle arbejdsgivere til at registrere deres medarbejderes arbejdstid fra den 1. juli 2024.

Formålet er bl.a. at sikre at arbejdstidsreglerne overholdes, herunder at medarbejderne har krav på en ugentlig fridag, minimum 11 hviletimer inden for 24 timer og ikke må arbejde mere end 48 timer om ugen i gennemsnit over fire måneder.

Arbejdsgiveres nye forpligtelser

Fra 1. juli 2024 skal arbejdsgivere have et objektivt og pålideligt arbejdstidsregistreringssystem, der som minimum opfylder følgende:

  • Registrerer hver medarbejders daglige arbejdstid.
  • Det skal være tilgængeligt, således medarbejderen kan se og tilgå egne oplysninger i systemet/ registreringen.
  • Opbevarer arbejdstidsregistreringerne i en løbende periode på 5 år efter referenceperiodens udløb.

Metodefrihed

Man har som arbejdsgiver stor metodefrihed til at indrette arbejdstidsregistreringssystemet, som man finder bedst egnet. Lovforslaget stiller ikke krav om hvordan registreringen skal fortages. Det betyder, at det er op til arbejdsgiver, om man vil bruge et elektronisk system eller om registreringen skal foregå manuelt.

Velas kan ikke anbefale ét specifikt tidregistreringssystem, men vi vil meget gerne være behjælpelig med at se på, hvilket tidsregistreringssystem, som bedst vil kunne understøtte og afhjælpe lige netop din virksomhed.

Kontakt os endelig for spørgsmål i Ledelse og medarbejdere

Vinni Rosenvold
Rådgiver, Løn og HR

Vinni Rosenvold er løn og HR-rådgiver og varetager alle typer af opgaver i relation til løn og HR-rådgivning.

5095 6778
Se flere medarbejdere indenfor Rekruttering, HR & Løn