Forside / Nyheder / Fem råd til at søge tilskud: Derfor skal du overveje overdækning af gylletanken

Fem råd til at søge tilskud: Derfor skal du overveje overdækning af gylletanken

Du kan både gavne din egen pengepung og miljøet, hvis du får etableret overdækning på din gylletank. Lige nu kan du endda få tilskud til investeringen

– Vi forventer, at de fleste, der søger om tilskud til overdækning af gylletanke, vil få tilsagn.

Sådan siger Niels Vitus Hampholt, bygningsrådgiver i Velas og en del af Velas’ tilskudsteam.

16. november åbnede en ny tilskudspulje, kaldet Miljø- og Klimateknologi 2023, hvorfra landmænd har mulighed for at søge om tilskud til at indføre nye teknologier på bedriften til gavn for klimaet og miljøet.

Tilskudsordningen
Man får 40 procent i tilskud af fastlagte standardpriser, og man har 1 år til at foretage investeringen, fra ansøgningstidspunktet. Der kan ikke søges om ændring eller forlængelse. Der skal investeres for minimum (standardpriser) 100.000kr eller 300.000kr, afhængig af hvilket indsatsområde der søges i. Der kan søges fra 16. november 2023 til den 31. januar 2024. Tilsagn gives efter bedste prioritetsscore – ikke først til mølle.

For Niels Vitus Hampholt er en af de mest interessante teknologier i ordningen, at man kan få tilskud til at etablere teltoverdækning af sin gylletank. Foruden at det kan bidrage til at reducere ammoniakudledningen fra gylletankene, kan det nemlig ifølge bygningsrådgiveren også bidrage til, at man kan spare penge.

– Man slipper med teltoverdækning for at få en masse vand i sin gylletank, og det koster mange penge at få kørt ud. Alene for at slippe for at få vand i gyllen, vælger mange at få overdækket deres gylletank, fordi de kan spare en masse penge på det. Men teltoverdækning har også miljø- og klimamæssige fordele, siger Niels Vitus Hampholt.

Man kan søge om tilskud til teltoverdækning af gylletanke, som anvendes til flydende husdyrgødning eller afgasset, og ifølge Niels Vitus Hampholt kan man forvente at få omkring 30-45 procent i tilskud på overdækning af en gylletank. I et konkret eksempel vil det ifølge rådgiveren give omkring 71.400 kr. i tilskud til en overdækning på en gylletank på 25 meter i diameter, idet standardprisen for projektet vil være 178.500 kr.

For at kunne søge, skal man nemlig kende diametermålet for den gylletank eller de gylletanke, som man søger tilskud til.

Fem gode råd til at søge

1. Få tilbud på etableringen

For at få mest muligt ud af sin investering – og det eventuelle tilskud – gælder det ifølge rådgiveren om at få den bedste pris på etableringen af teknologien.

– En af de vigtigste forberedelser, man kan gøre sig, er at få en leverandør til at give tilbud på overdækning af ens gylletanke. Generelt ved tilskudsordninger skal man sørge for at få flere tilbud hjem på de teknologier, man ønsker, så man får den bedst mulige pris, siger Niels Vitus Hampholt.

– Jeg vil anbefale, at man ringer til to-tre leverandører og får konkrete tilbud fra dem, siger han.

2. Få styr på din gylletank

Inden man overvejer en ansøgning om tilskud til overdækning, er det vigtigt, at man i første omgang får styr på, om gylletanken rent faktisk også kan overdækkes.

– Har man en ældre eller lille gylletank, kan det faktisk godt være svært at få den overdækket. Søger man så om tilskud til overdækning af tre gylletanke, men kun kan få på de to, mister man en stor del af tilskuddet, da der så er en ændring, som er større end 10 procent, og dermed får man frataget et ekstra beløb fra tilskuddet. Når man alligevel har fat i en leverandør for at få tilbud, så få dem til at bekræfte, at de gylletanke, man ønsker overdækket, rent faktisk også kan overdækkes, anbefaler Niels Vitus Hampholt.

3. Husk at du skal investere i nyt

En af forudsætningerne for at få tilskud i ordningen er, at man investerer i ny teknologi.

– Og der menes det meget bogstaveligt. Man skal købe nyt – for man bliver straffet, hvis det er brugt. Og det gælder altså også, at man ikke kan lease. Vi har hørt om nogen, der har prøvet med at starte med at lease en ny teknologi for så at købe den fri senere, men den går ikke, for når man så skal til at købe, tæller det som værende brugt. Så det skal altså være helt nyt, hvad man investerer i, siger Niels Vitus Hampholt.

4. Hav styr på dine fakturaer

Niels Vitus Hampholt anbefaler desuden, at man holder styr på sine fakturaer i relation til tilskudsordningerne.

– Lad være med at købe alt muligt andet på samme faktura, så du får en ”ren” faktura med kun det på, som du skal have tilskud til. For så er det nemmere for myndighederne at forholde sig til, siger han.

5. Vær tydelig

Hvis man er interesseret i søge om tilskud, kan der være tid og bøvl sparet ved at opsøge rådgivning.

– Der er en række ting, man skal have styr på. Eksempelvis skal man have tilladelser fra kommunen til overdækning af gylletanke, så når man søger om tilskud, skal man have papir fra kommunen på, at man har søgt og fået tilladelse til overdækningen, siger Niels Vitus Hampholt.

– Får man rådgivning til sin ansøgning, kan man blandt andet sikre sig, at man er helt tydelig i, at man lever op til kravene i ansøgning – blandt andet i forhold til tidsplan og kravet om, at det hele skal være nyt. Når det gælder tidsplanen, kan der nemlig være forskelle i, hvornår det er mest optimalt for den enkelte at søge, siger Niels Vitus Hampholt.

Her er kravene til overdækning
– Gylletanken, som overdækkes med teltoverdækning, må anvendes til flydende husdyrgødning
samt afgasset flydende biomasse fra biogasanlæg.
– Teltoverdækningen skal have én adgangsåbning og flere åbninger til udluftning af gylletanken.
– Antallet af meter, som skal indgå i ansøgningen, skal være det totale antal meter diameter, af det
udvendige mål af de gylletanke, for hvilke der søges om tilskud til teltoverdækning.
Kilde: Landbrugsstyrelsen
Niels Vitus Hampholt
Bygningsrådgiver, m/speciale i kvæg

Niels Vitus Hampholt er byggerådgiver inden for kvægstalde og øvrige bygninger på kvægejendomme.

2999 5735