Forside / Nyheder / Ekstra mulighed for tilskud til hegn og anden forberedelse til afgræsning

Ekstra mulighed for tilskud til hegn og anden forberedelse til afgræsning

Der er i år udvidet for mulighederne for at søge tilskud til hegn, og det er værd at få undersøgt om dine arealer ligger indenfor de relevante områder. Der er udvidet med alle arealer med en HNV-score over 5 samt vådområde- og lavbundsområder.

Hvem kan søge?

Dit areal  skal opfylde en af disse forudsætninger, og ansøgningerne bliver prioriteret i denne rækkefølge:

  • Min. 50 % ligger indenfor den særlige udpegning af Natura 2000
  • Min. 0,1 ha af projektarealet har en HNV-score på min. 5
  • Min. 50% skal ligge indenfor et vådområde- eller lavbundsprojekt

Du skal have rådighed over arealer enten som ejer, forpagter eller evt. i en græsningsaftale.

Hvad gives der tilskud til?

Der er en udtømmende liste over dele, som der gives tilskud til. Tilskuddet er standardomkostninger, og det gør det nemt og simpelt at søge og få udbetalt tilskuddet. Du kan også søge om tilskud til nyt hegn, hvis det gamle trænger til at blive udskiftet. Nedtagningen betaler du dog selv.

Tilskud til rydning er muligt i særligt udpegede områder, og her gives der tilskud ud fra 2 sammenlignelige tilbud på opgaven.

Tilskudssatser fra 2023

Type Tilskudssatser
1-2 trådet hegn29 kr./m
3-4 trådet hegn42 kr./m
Vandkar og pumpe11.800 kr./stk.
Drikkekop510 kr./stk.
Mulepumpe2.500 kr./stk.
Frostfri drikkevandsforsyning3.700-5.300 kr./stk.
Elforsyning 8.000 kr./stk.
Fast fangefold12.700 kr./stk.
Kreatur overgang-rørbro 12.600 kr./stk.
Bro37.000 kr./stk.
Vadested9.600 kr./stk.

Ansøgningsperiode: 12. oktober til 12. december 2023

Hvordan kommer du i gang?

Hvis du har brug for at få tjekket mulighederne og ønsker hjælp til ansøgningen, kontakt da vores rådgiver.

Birthe Thordahl Christensen
Seniorrådgiver, Natur

Birthe Thordahl hjælper med alt indenfor biodiversitet - lige fra det lille spørgsmål til større naturprojekter

2113 8204
Se flere medarbejdere indenfor Planteavl