×

Bæredygtighed er noget du formodentlig allerede arbejder med i din hverdag. Fokus på den bæredygtige udvikling er nemlig noget, som påvirker din bundlinje positivt.

Det nye er, at du fremover skal dokumentere, at du gør noget indenfor bæredygtighed. Det skal ske ved en ESG-rapportering. ESG-rapportering beskriver den indsats, du allerede gør, samt hvilke indsatser du yderligere kan gøre for at styrke den bæredygtige udvikling.

 

Hvad er ESG-rapportering?
ESG står for: E Environmental, S for Social og G for Governance.
Dette oversætter vi som Miljø, Social, Ledelse.

Miljø: De miljømæssige indsatser handler om din bedrifts påvirkning af det omkringliggende miljø. Hvad er din klimapåvirkning? Hvilke tiltag arbejder du med, der positivt påvirker omliggende natur og miljø.
Social: De sociale indsatser omhandler blandt andet medarbejderforhold og arbejdsforhold, samt samfundsansvar i lokalområdet.
Ledelse: De ledelsesmæssige indsatser omhandler god ledelse og økonomisk robusthed og sikrer gennemsigtighed i virksomhedens økonomiske forhold.

 

Hvorfor skal du have fokus på bæredygtighed og ESG-rapportering?
EU har pålagt finanssektoren, at de skal følge den bæredygtige udvikling. Derfor vil du som landmand blive bedt om at forholde dig til, hvordan din bedrift udvikler sig i en bæredygtig retning.

Ikke kun finanssektoren, men også samarbejdspartnere, interessenter, lovgivende instanser og forbrugere kan have en interesse i - og en holdning til - hvordan du arbejder med i bæredygtighed. Og husk, at der både kan være kortsigtede besparelser, ved at optimere din bedrift i en klimavenlig retning, samt langsigtet indtjening, ved at sikre bæredygtig produktion af de fødevarer fremtidens forbrugere efterspørger.

 

Hvordan kommer du i gang?
I Velas kan vi hjælpe dig med at sætte fokus på bæredygtig udvikling på din bedrift. Vores konsulenter indenfor områderne kvæg, svin og planteavl kan rådgive om, hvilke konkrete indsatser du først bør arbejde med, samt lave en køreplan for, hvordan du når i mål.
Vores økonomikonsulenter kan give dig et overblik over, hvordan bæredygtighed og ESG kommer til at påvirke dig, og hvordan du får det bedste ud af de nye regler. Vores ESG-team kan hjælpe dig med at finde det ambitionsniveau, der passer til din situation. Vi hjælper dig med at finde de relevante ESG-nøgletal og sikrer, at du kommer bedst muligt i gang med at få lavet ESG-rapportering til dit pengeinstitut.

Kontakt os, hvis du vil vide mere