Forside / Kontakt / Henriette Lindner

Henriette Lindner

Planlægger
Henriette Lindner er planlægger i Velas Energi og arbejder især med solcelle- og vindmølleprojekter.

Henriette er planlægger i Velas Energi. Henriette screener arealer for deres egnethed til solcelle- og/eller vindmølleprojekter. Ved en screening foretages en analyse af gældende arealudpegninger herunder gennemgås bl.a. beskyttede naturtyper, beskyttelseslinjer, kulturhistoriske og landskabelige udpegninger, kommuneplantemaer og kommuneplanens retningslinjer.

Henriette er bindeleddet mellem lodsejerne og de offentlige myndigheder, når der skal udvikles et VE-projekt, hvor hun i samarbejde med kommunen og det øvrige team i Velas Energi udarbejder lokalplaner og kommuneplantillæg for solcelle- og vindmølleprojekter.

Henriette er uddannet landinspektør og har mange års erfaring fra privat landinspektørpraksis, hvor hun bl.a. andet har arbejdet med lokalplanlægning for private lodsejere, projektudviklere og kommuner. Henriette har et indgående kendskab til areallovgivningen og stor erfaring med ejendomsretlig rådgivning.

Kontaktinformation
2924 5225
Horsens