Forside / Kontakt / Hans Kristian Abildskov

Hans Kristian Abildskov

Planteavl, Seniorrådgiver
Hans Kristian Abildskov har gennem 40 år rådgivet landmænd indenfor planteavl.

Hans Kristian Abildskov er planteavlsrådgiver, og han rådgiver bredt indenfor planteavl. Desuden driver han selv en bedrift med frøavl, spinat og de mere almindelige afgrøder som korn og raps. Her bliver der draget nogle praktiske erfaringer, som kommer til stor nytte i den daglige rådgivning. Han udarbejder desuden mark – gødningsplaner og sprøjteplaner samt planteavlsbudgetter efterår og vinter. Derefter står den på diverse støtteskemaer for opnåelse af tilskud fra EU. Forår og sommer bygges der til stadighed erfaring op ved de mange markbesøg hos landmændene, som kommer alle til gavn i rådgivningen. Sensommer og efterår udføres der en del rapstjek, så rapsmarkerne er klar til vinteren.

Kontaktinformation
63622512
2321 3193
Vissenbjerg
Specialer
  • Dyrkning af frøgræs
  • Dyrkning af Spinat
  • Rådgivning om gødskning og planteværn
  • Rådgivning om optimalt sædskifte med udgangspunkt i ejendommen
  • Salgsafgrøder bredt