Forside / Kontakt / Annette Pihl Pedersen

Annette Pihl Pedersen

Energi, Rådgiver
Annette Pihl Pedersen er miljørådgiver i Velas Energi, hvor dialogen med myndighederne er en vigtig del af et energiprojekt.

Annette Pihl Pedersen er miljøkonsulent i Velas Energi. Annette screener områder for egnethed i forhold til etablering af et energiprojekt. Undervejs i projektforløbet udarbejder Annette miljørapporter og miljøkonsekvensrapporter for projekterne og varetager dialog med kommunen for at sikre den bedst mulige ramme for projektet. Annette er uddannet agronom og har en bred erfaring med miljø, både som rådgiver og som kommunal sagsbehandler. Med mere end 20 års erfaring med miljøgodkendelser til husdyrbrug har Annette nu valgt at bruge sin erfaring på at sikre gode rammer for energiprojekter. Annette  er en del af Velas’ biogasteam, som kan rådgive om alle aspekter investering, opførelse og drift af biogasanlæg.

Kontaktinformation
5095 6783
Horsens
Specialer
  • ESGreenTool
  • Landzonetilladelser
  • Miljøkonsekvensrapport
  • Miljørådgivning
  • Miljøscreening